Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2016.
Mai.
4.

A különféle intézményi (közgyűjteményi, tanszéki, kutatóintézeti) honlapok és adatbázisok, a naponta frissülő online történelmi magazinok mellett számos blog gazdagítja a neten elérhető kutatásban, oktatásban, tanulásban jól hasznosítható oldalak számát.

A blog, vagyis internetes napló közvetlen és kötetlen, a web 2.0 világában népszerű közlési forma, amely a különféle eszközöknek és a közösségi médiának köszönhetően a szerző és olvasó közötti interakcióra is lehetőséget teremt. Az alábbiakban olyan blogokat ajánlunk kutatóink figyelmébe, amelyek szerzője vagy szerzői köre tudományos igényességével és egyéni megközelítési módjával nemcsak a történelem iránt rajongóknak, tanároknak és diákoknak, hanem szakmabelieknek is érdekes olvasnivalóval szolgálnak. 

A hétköznapi élet történetehttp://mindennapoktortenete.blog.hu

„…mert mindennek van története” választotta blogja alcímének Fónagy Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, akinek kutatási területe a 19. századi történelem. A történész szakterülete általában véve nem könnyed téma; az úrbérrendezés, a nemzeti ébredés, a reformkori küzdelmek, Széchenyi és Wesselényi, a szabadságharc mind olyan epizódjai a magyar történelemnek, amelyek politika- és eszmetörténeti vonatkozásai is tankönyveket töltenek meg. A megjegyzendő tények mellett így pedig a történelemoktatásban sem igazán kap szerepet a korszak hétköznapi életének megismerése, arról leginkább a korszak irodalmából alkothatunk képet. Fónagy Zoltán A hétköznapi élet története című blogja a 19. század életmódtörténetével foglalkozik, a hétköznapi élet megfogható aspektusaiba nyújt betekintést pl. a korabeli lakásviszonyok, a higiéniai igényesség, betegség és egészség, táplálkozás ünnepeken és hétköznapokon, közlekedés és utazás, jótékonykodás, nők és gyermekek története.  A feldolgozott témák egy része új kutatási területeket villant fel, mint például a szexualitás kultúrtörténeti vonatkozásait, vagy tabutémákra hívja fel a figyelmet, mint a családon belüli erőszak története, amelyet egy háromrészes bejegyzés-sorozatban dolgoz fel a szerző. Vendégszerzők (Erdélyi Gabriella, Horváth Sándor, Gyáni Gábor, Valuch Tibor) segítségével pedig más korszakok is mentalitástörténeti látószögbe kerülnek az oldalon.

Halcsontos fűzőhttp://halcsontosfozo.reblog.hu

Szécsi Noémi József Attila díjas írónő (Nyughatatlanok trilógia, Kommunista Monte Cristo, stb.) történelmi regények szerzőjeként is a hiteles történelmi környezetben való elhelyezésre törekedett, amelynek érdekében levéltári, könyvtári kutatásokat is végzett. Kutatásai során olyan forrásokkal is találkozott, amelyek kevéssé voltak közismertek és feldolgozottak, ezek egy részét pedig regényeibe is beépítette. Egyes, arra méltónak ítélt források pedig kis történelmi esszékként keltek életre a szerző blogján, a Halcsontos fűzőn. Az oldalon a 19-20. század hétköznapi jelenségei tárulnak fel az olvasó előtt, leginkább a nők és a családi élet történetével kapcsolatba hozható epizódok, olyanok, amelyek a legintimebb magánszférába engednek betekintést, mint a testiség, gyermekszülés, anyaszerep és női emancipáció. 2015 decemberében Géra Elenonóra történésszel közös szerzésben jelent meg A budapesti úrinő magánélete (1860-1914) című kötet, amely a blog bejegyzéseiből is válogat és kibővítve tárja azokat az olvasó elé.

Aktakalandhttp://aktakaland.wordpress.com

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára kutatószolgálatának munkatársai 2014-ben indították útnak Aktakaland című blogjukat. A blog célja, hogy népszerűsítő formában információkat közöljön az intézmény kutatóival, segítséget és támpontot adva már megkezdett kutatásukhoz, illetve hogy közelebb hozza a levéltári kutatást azokhoz, akik még csak kacérkodnak vele. A bejegyzésekben a kutatási témák, források és kutatói interjúk mellett egy-egy adatbázis vagy más, a kutatóknak készülő attrakció mögött álló levéltárosok és munkájuk is bemutatásra kerül. Így az oldal hozzájárul ahhoz, hogy a kevésbé ismert levéltárosi munka közismertségét növelje és ráirányítja a figyelmet arra, hogy az egy-két kattintással megszerezhető adat mögötti feldolgozómunka nemcsak időigényes, de levéltárosi szakértelemre is szükség van ahhoz, hogy az információ közérthetően és hasznosítható formában jusson el a kutatókhoz.

Napi történelmi forrás bloghttp://napitortenelmiforras.blog.hu

Leginkább a 20. századi történelem iránt érdeklődők számára kínál napi olvasnivalót a Napi történelmi forrás blog, amelynek szerzői fiatal történészek. A magyar történelmen túl a világtörténet ismert és kevésbé ismert momentumai is feltárulnak a bejegyzésekben. A posztok egy része a közbeszédben jelen lévő aktualitásokra reflektál (ld. a megszálló magyar csapatok tevékenysége, Hóman Bálint szobra körül kialakult vita), más részük a forrásokon keresztül hívja fel a figyelmet kevésbé köztudott történelmi eseményekre és az azokat befolyásoló vagy éppen csak szemlélő, leíró személyekre. 

Tényleg!http://tenyleg.com 

Habár a Tényleg! valójában nem blog, könnyedségében, témaválasztásában mégis illik a fentiek  mögé. A weboldal hamis történelmi mítoszokat döntöget, ugyanakkor kevésbé ismert nemzeti eredményekre hívja fel a figyelmet.  Az oldal szerzői történészek, de van köztük régész, nyelvész és rabbi is. A Cáfolós rovatban a nemzeti legendákat kisebb témánként csoportosítva, a sumer-magyar rokonságtól a 20. századi legendákig sok, a mai magyar nemzettudatot befolyásoló téveszméről kínál olvasnivalót. Az évtizedek alatt bevésődött tévhitektől nem könnyű megszabadulni, némelyik a nemzeti önazonosságtudat mélyéig ásta be magát. A szembenézéshez számos kényelmetlen ténnyel kell megbarátkozni, mint hogy a magyar társadalom nem vétlen a kommunizmus gyors térnyerésében, vagy hogy a németek második világháborút követő kitelepítése nem pusztán külső kényszerből történt, de egy egészségesebb történelmi tudat kialakításához új viszonyítási pontokat kell találni a Kádár-kor anyagi jólétének értelmezéséhez is. Ugyanakkor a tudománytörténetben számos olyan inspiráló eredmény van, amelynek a köztudatba juttatása egy egészségesebb nemzettudat felépüléséhez járulhat hozza. Ezeket a Melldöntögetős rovatban gyűjti össze az oldal. A Mások háza tája válogatásban pedig az olvasó arról győződhet meg, hogy nemcsak a magyar, de más európai népek nemzeti gondolkodása is ködös elemekkel tarkított.