Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2014.
Feb.
25.

Az Arcok és könyvek a történelemtudomány műhelyéből című sorozatunk februári programjaként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára főosztályvezetőjét, dr. Laczlavik Györgyöt ismerhették meg az érdeklődők. 

Galéria

Vendégünk, mint a Károlyi levéltár referense, az elmúlt években gyakran volt előadója levéltári napjainknak. A nemsokára könyv alakban is megjelenő, Várdai Pál életét és munkásságát feltáró kutatása mellett szó esett a német levéltárban folytatott munkájának tapasztalatairól, a diákok és felnőtt érdeklődők számára összeállított történelmi társasjátékokról, közművelődési tevékenységükről, valamint főosztályának feladatairól. A jelenlévők megismerhették a Károlyi levéltár Rákóczi-kori forrásaiból általa összeállított DVD-t, és a már on-line is elérhető címereslevél adatbázist, amely remélhetőleg ebben az évben már a mi levéltárunk őrizetében lévőkkel is gyarapodni fog.

Laczlavik György, 1975. május 28-án született Jászberényben. Az általános iskolai tanulmányait Szolnokon végezte, majd 1993-ban érettségizett a Verseghy Ferenc Gimnáziumban. Már a középiskolában fokozott érdeklődést mutatott a történelem, illetve a történettudomány iránt, ami nemcsak a szervezett iskolai tanórákon, hanem különböző tanulmányi versenyeken való részvételben is megnyilvánult. 1993-ban például I. helyezést ért el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei történelem versenyen.

A gimnázium befejeztével nem volt kérdéses, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán folytatja tanulmányait. A középkori és kora újkori magyar történelem forrásainak mind jobb megismerése céljából 1995-ben felvételizett az egyetem levéltár szakára. Az egyetem első évétől kezdve részt vett a kötelező latin nyelvi stúdiumokon, majd különböző önállóan választott forrásolvasási szemináriumokon. Ezeknek köszönhetően 1996-ban latin szakon is sikeres felvételi vizsgát tett. Latin szakos tanulmányait azonban, a nyelvi alapvizsga letétele után, a közösség érdekében folytatott tevékenységei miatt félbeszakította.

Történelem szakon 2000-ben, levéltár szakon pedig 2004-ben diplomázott. Levéltár szakos tanulmányai során „találta meg” jelenlegi témája, Várday Pál pályafutása, amellyel doktori iskolába is jelentkezett. 2003–2006 között látogatta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kora újkori Magyar Történelem Programját. 2004-ben elnyerte a Collegium Hungaricum két hónapos bécsi ösztöndíját is. 2012-ben védte meg „Egy politikus főpap a 16. század első felében. Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó pályafutása” c. doktori disszertációját.

2002. január 15-től dolgozik a Magyar Országos Levéltárban, kezdetben a Főigazgatói Titkárságon, majd 2002. november 1-től a MOL III. (Magánlevéltárak és gyűjtemények) főosztályának munkatársaként. Itt 2003-tól a Károlyi levéltár referense, majd 2008-tól a Mohács utáni gyűjtemény is az ő gondozása alá került. Referenciájához kapcsolódóan több konferencián is előadott, illetve jelent meg publikációja. 2010-től szerkesztőségi tagja a Turul c. folyóiratnak, amely munkáját, korábban mint szerkesztőségi titkár is segítette.

Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztályán 2011. január 1-től lát el vezetői feladatokat. Kezdetben mint csoportvezető, majd 2011. november 1-től mint főosztályvezető-helyettes. Első számú feladata a MOL őrizetében lévő magániratokkal, elsősorban a család levéltárakkal kapcsolatos munkák összefogása. A Magyar Nemzeti Levéltár megalakulása után (2013. január 15-től) az újonnan alakult Magánlevéltárak, gyűjtemények és gazdasági szervek főosztályát vezeti.

2006-ban két hetes tanulmányúton vett részt Bajor Állami Levéltárban. 2008-ban pedig 10 hetet töltött Höllinghofenben (Észak-Rajna-Vesztfália), ahol részt vehetett Csilla von Boeselager báróné hagyatékának rendezésében. A rendezési munkák szerzett tapasztalatairól mind német mind pedig magyar nyelven jelent meg tanulmánya.

Nevéhez fűződik a Károlyi család nemzetségi levéltára Rákóczi-kori iratanyagainak feldolgozása, digitalizálása és 2011-ben DVD formátumban történő megjelentetése. Még ugyanebben az évben sikeres konferenciát, Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban címmel és kiállítást Egy puszta házban, üres kamarában. Károlyi Sándorné és a kuruc világ címmel rendezett. 2012-ben kezdődött el az Országos levéltár címeresleveleinek digitalizáslása és adatbázisban történő feldolgozása. A „Hazai címereslevelek és nemes iratok” (R 64) című gyűjtemény adatbázisa 2012 őszétől online is elérhető, 2013 decemberétől pedig teljes egészében online kutatható.

 

Sajtómegjelenések:

Nyíregyházi Napló

Magyar Levéltári Portál

Szatmárinfo (Románia)

Kölcsey Televízió

 

A rendezvényt az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatta.   

MeghívóUtolsó frissítés: 2021.01.13. Mittwoch, 07:33