Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2013.
Jan.
22.
Ez évben is várjuk a felnőtt érdeklődők mellett a diákokat is levéltári sétára, valamint tematikus foglalkozásainkra.  
 
A térítésmentes foglalkozásokat hétfőnként a levéltár kutatótermében (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) tartjuk. A programokra regisztrálni a szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu címen lehet a foglalkozás címének, a résztvevő iskola nevének, a várható létszámnak, a diákok életkorának, illetve a kapcsolattartó elérhetőségének feltüntetésével.
Bővebb információ kérhető e-mailben vagy telefonon (06 42/414-313) Smid Enikőtől.  
 
Választható foglalkozások
„Kincsek” a levéltárban (oklevelek, címerek, pecsétek)
A levéltár másfél száz oklevelének, a címerek és pecsétek típusainak a bemutatása.
 
Reformkori pillanatok (Kölcsey, Kossuth levelek) és az 1848-as forradalom írott forrásai
A reformkor gondolatvilágának, divatjának, szokásrendszerének bemutatása, 1848 eseményei a megyében
 
Hétköznapok, ünnepnapok és a szociális gondoskodás formái a 19-20. században
A különböző korszakok mindennapjainak, az országos/helyi ünnepeknek a története, az ezekhez kapcsolódó szokásoknak, valamint az alapítványok, egyesületek munkáinak bemutatása
 
Rákóczi nyomában – rendhagyó történelem órák a levéltárban
A rendhagyó történelem órákon a szabadságharcot korabeli források és multimédiás anyagok segítségével mutatjuk be.  
 
Várostörténeti séta
Nyíregyháza centrumában tett sétánk során a szobrok, emléktáblák és épületek segítségével ismertetjük meg az érdeklődőkkel a város elmúlt századait.  
   
Ki vagyok? - Családi emlékezet – Saját magunk megismeréséhez, a sikeres önmegvalósításhoz a múlt feltárásán keresztül vezet az út. Az ősök tiszteletéhez nélkülözhetetlen megismerésük. A foglalkozás célja a genealógiai alapismeretek és a kutatás módszertanának bemutatása.
 
Használd a könyvtárat! – Levéltári óra keretében mutatjuk be szakkönyvtárunkat, hasznos tanácsot adva a szakirodalom kereséséhez és könyvtárhasználathoz is.
 
Protestáns nagyasszonyok
Két erdélyi fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna és Bornemissza Anna életének, tevékenységének bemutatása.
 
"Utazás Wittenbergbe"
A reformáció kezdetének ötszáz éves évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) valamennyi intézménye reformációs témájú levéltári órával várja az érdeklődőket két korcsoportban. Az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, valamint középiskolás diákoknak szóló foglalkozások a jubileumi év folyamán zajlanak majd.
 
 
I. Választható témák:
 
1)      Várak Magyarországon az 1700-as évek elején (különös tekintettel Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyékre).
A foglalkozáson bemutatjuk a törökkori végvárrendszert, a 16-17. századi várépítészetet, a diákok bepillantást nyerhetnek a végvári életbe. A II. Rákóczi Ferenc életében és a szabadságharcban fontos szerepet játszó várak hangsúlyt kapnak a foglalkozáson, különös tekintettel az egykori Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyékre.
 
2)      II. Rákóczi Ferenc és Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegye
A foglalkozáson a diákok megismerhetik Rákóczi és a három vármegye kapcsolatát, a szabadságharc helyi eseményeit, valamint a Rákóczi körül kialakult kultuszt és a néphagyományunkban betöltött szerepét. Bemutatjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Rákóczi-korról őrzött eredeti írásos emlékeit (vármegyei jegyzőkönyvek, iratok, Rákóczi pátensei stb.), valamint a Magyar Országos Levéltárban és más közgyűjteményben őrzött Rákóczi-kincseket.
 

3)    Várostörténet
A foglalkozáson források segítségével kísérjük végig Nyíregyháza várossá fejlődését, a bokrok alakulását, az ott élők munkáját, mindennapjait, a városi társadalomban elfoglalt szerepük változását.Utolsó frissítés: 2019.07.18. Donnerstag, 12:44