Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV. B. 757. 127. 1023/1927 Szelényi Andor és társai kölcsei és fülesdi lakosok kérelme vízáradás elleni védekezés iránt.
IV. B. 757. 136. 1023/1928 Mezőgazdasági művelésre alkalmas vízálló területek lecsapolása.
IV.B.757. 191. 1023/1935 Vass András visszahonosítása.
IV.B.757. 200. 1023/1936 Thuróczy Imre és társai iparosok fellebbezése.
IV. B. 757. 59. 10230/1916 Kocsord község 1914. évi számadása.
IV. B. 757. 90. 10231/1922 Nagyhodos község képviselő-testületének határozata tagosítás alkalmával temető céljára földterület rendelkezésre bocsotásáról.
IV.B.757. 256. 10231/1940 Katonák részére tanúsítvány kiadása a zsidótörvénnyel kapcsolatban.
IV. B. 757. 189. 10232/1934 Mozigépészek jogviszonyainak rendezése.
IV. B. 757. 131. 10233/1927 Tyukodi határban a Keleticsatornán épített vashíd mentén elhaladó törvényhatósági út szintjének felemelése.
IV. B. 757. 83. 10234/1921 Szamosszeg község 1922. évi költségvetése.
IV. B. 757. 123. 10236/1926 Bereg megyei Ármentesítő Társulat részére építendő hidak.
IV. B. 757. 123. 10237/1926 Biztosító társaságok működésének megbízatása tárgyában.
IV. B. 757. 59. 10238/1916 László Imre helyettes aljegyző fizetésének kiutalása.
IV.B.757. 256. 10239/1940 Nyírvasvári község 1939. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 57. 1024/1916 "Az 1860. szeptember 14-én elhunyt néhai egyetemi tanár és orvos Csausz Márton végrendelete ""A Váczi siketnéma intézetben egy egyénre szükséges alapítványi összeget hagyok"" és a pesti vakok intézete számára tett alapítványa."
IV. B. 757. 98. 1024/1924 Községi jegyzők végbeosztása Szatmár vármegyében, Weinberger Izsák, Schwartz Májer, Czigler József, Berger Farkas, Nádler Simon, Bleier Salamon, Lőwi Tamás, Katz Salamon, Zicherman Sándor és hozzátartozói fehérgyarmati lakosok letelepedési ügye.
IV. B. 757. 109. 1024/1925 Vas vármegye törvényhatósági bizottságának átirata gróf Apponyi Albert nemzetgyűlési képviselő és gróf Bethlen István miniszterelnök a Népszövetségnek Genfben tartott ülésén mondott beszédeik alkalmából való üdvözlése tárgyában.
IV. B. 757. 63. 10241/1917 Pácafalui vadászterület bérbeadása Jeszenszky Vilmos beadványával.
IV. B. 757. 83. 10246/1921 Rögtönítélő bírósági hirdetmény.
IV. B. 757. 63. 10248/1917 Nagybozinta község 1917. évi költségvetése.
IV. B. 757. 78. 1025/1921 Menekült közszolgálati alkalmazottak kifizetett illeményeiről és szolgálati elhelyezéséről nyilvántartás vezetése.
IV. B. 757. 177. 1025/1933 Kölcsei legelőbirtokosság pásztorház ügye.
IV.B.757. 191. 1025/1935 Grünhut Lajos hodászi lakos házalási korengedély iránti kérelme.
IV. B. 757. 151. 10251/1929 Schwarcz Salamon mátészalkai lakosnak tárgysorsjáték engedélyezése.
IV.B.757. 219. 10252/1937 Önkormányzati testületek ellenőrzéséről szóló törvény végrehajtása.
IV. B. 757. 116. 10256/1925 100 holdnál nagyobb gazdaságok részére az őszi búza, rozs, árpa és takarmány vetőmag kölcsön biztosítása.
IV. B. 757. 141. 10256/1928 Magyar állampolgárok külföldön történt születés, házasság és halotti anyakönyvezése.
IV. B. 757. 73. 10257/1919 Fehérgyarmati cigányok összeírása.
IV. B. 757. 95. 10257/1923 Czilli György törvényhatósági állatorvos feljelentése.
IV. B. 757. 90. 10259/1922 Kántorjánosi, Nyírderzs, Vállaj, Mérk, Nyírcsászári 1923. évi költségvetése, és Mátészalka 1921. évi zárszámadása.