Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 68. 4545/1918 "Szegedy és Ormay ""hazafias képeket terjesztő vállalat"" kérelme a magyar ipar- és sajtótermékek védelme tárgyában."
IV. B. 757. 55. 23283/1915 "Singer és Walfner cég kérelme a ""Milliók könyve"" című folyóirat házalás útján való terjesztésének engedélyezése iránt."
IV. B. 757. 76. 10855/1920 "Seini Szinérváralja községben ""Vatra nostra"" című közművelődési egylet alakulása."
IV. B. 757. 74. 12781/1919 "Rédei Károly kérelme ""A mi kis Siónunk"" című lap engedélyezése tárgyában."
IV. B. 757. 49. 18914/1914 "Panyola község ""boroszlói"" birtokosság szervezési szabályrendelete."
IV. B. 757. 68. 8567/1918 "Nagykárolyi ""Magyar király"" szállodás Stern Herman elleni bejelentés a szállodai szobák, folyosó stb. tisztátalansága miatt."
IV. B. 757. 72. 4273/1919 "Nagygéc községben lévő ""Templom út"" kikövezése."
IV. B. 757. 60. 26098/1916 "Méhész Jenő tiszacsécsei lakos bejelentése az általa kiadandó ""Méhészeti hetilap"" ügyében."
IV. B. 757. 74. 12747/1919 "Kronovith Jenő nagykárolyi lakos bejelentése Nagykárolyban ""Virradat"" címen hetenként egyszer megjelenő szépirodalmi és társadalmi lap megindítása tárgyában."
IV. B. 757. 111. 2442/1925 "Közigazgatási állások ideiglenes betöltése
IV. B. 757. 53. 6945/1915 "Kolozsvár város átirata ""Pénzintézeti központ"" létesítése iránti kormányjavaslat visszavonása tárgyában."
IV. B. 757. 60. 25885/1916 "Károly király ""Népeimhez"" című legfelsőbb kézirata."
IV. B. 757. 45. 5702/1913 "Jegyzőkönyv, felvétetett Nagykárolyban, 1912. évi július hó 5-én az Ecsediláp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó tTrsulat"" közgyűlése alkalmából."
IV. B. 757. 60. 26186/1916 "Hadicélokra dolgozó ipari és bánya-, vagy kohóüzemeknél alkalmazott munkások élelmezésére alakult ""munkásügyi élelmezési bizottság""."
IV. B. 757. 68. 4666/1918 "Gróf Károlyi Lajos panasza a misztbányai ""Kisasszonybánya""-nál alkalmazott munkások orvvadászata ügyében."
IV. B. 757. 46. 435/1914 "Gorzó Bertalan vármegyei levéltárnok által a ""Szatmárvármegye nemes családjai"" c. munkával kapcsolatos tájékoztatás."
IV.B.757. 254. 5410/1940 "Főszolgabíróságok és községi elöljáróságok ellenőrzése
IV. B. 757. 59. 9312/1916 "Dr. Pitroff Pál főreáliskolai tanárnak ""A győri sajtó története 1850-ig"" című művel kapcsolatos értesítése."
IV. B. 757. 54. 14941/191 "Dr. Kovács Béla által kiadott ""Rekvirálások"" című könyvének ajánlása."
IV. B. 757. 54. 13853/1915 "Dr. Kálmán Miklós kérelme ""A világháború gazdasági és politikai következményei"" című tanulmány terjesztésének engedélyezése."
IV. B. 757. 55. 22471/1915 "Dr. Jezseovics János és Dr. Ferenczi Imre könyve: ""Gondoskodás a háború rokkantjairól Ausztriában és Németországban""."
IV. B. 757. 55. 21765/1915 "Dr. Gáspár Arthúr miniszteri osztálytanácsos ""Dinasztiánk a haza védelmében"" c. könyve."
IV. B. 757. 51. 258/1915 "Az Ecsediláp Lecsapoló és Szamosbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat kérelme a ""Váradys-tó"" , ""Mályvás Goroncz-ököritó"" -""Ököritó-Porcsalma"" és pusztateleki csatornák engedélyezése iránt."
IV. B. 757. 47. 7536/1914 "Az Általános Beszerzési és Szállítási Részvénytársaság kérelme ""A Nap"" és több napi-, illetve hetilapok utcai árusításának engedélyezéséről."
IV. B. 757. 57. 1024/1916 "Az 1860. szeptember 14-én elhunyt néhai egyetemi tanár és orvos Csausz Márton végrendelete ""A Váczi siketnéma intézetben egy egyénre szükséges alapítványi összeget hagyok"" és a pesti vakok intézete számára tett alapítványa."
IV. B. 757. 46. 324/1914 "Az ""Élet könyvei""…Wlassics Gyulának a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége közgyűlésén, Sopronban 1913. október 5-én elmondott megnyitóbeszéde."
IV. B. 757. 71. 2626/1919 "Ásványolajtermékek legmagasabb árának megállapítása tárgyában kiadott rendeletekhez ""Árpótlék táblázat""."
IV. B. 757. 59. 15279/1916 "Alsófermezelyi ""Phőnix Művek"" katonai vezetőjének feljelentése."
IV. B. 757. 66. 69/1918 "A Zita királyné védnöksége alatt álló ""Pro Transylvania"" országos segítő bizottság kérelme vármegyei pótadó kivetése iránt az erdélyi menekültek segélyezésére és az erdélyrészi falvak újjáépítésére."
IV. B. 757. 62. 5211/1917 "A Szatmár-nagybányai helyiérdekű vasúton fekvő állomásokhoz vezető utakról: Udvari, Batiz, Aranyosmeggyes, Apa, Szinérváralja, Iloba, Nagysikárló és Kissikárló, Busák és Misztótfalu, NagybányaUtolsó frissítés: 2020.10.30. péntek, 22:07