Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV.B.757. 207. 9828/1936 Hermánszeg község által igényel földhordóhely használatából befolyt jövedelem mikénti felhasználása.
IV. B. 757. 151. 9829/1929 Kisari legelőbirtokosság 1928. évi számadása.
IV.B.757. 233. 9829/1938 Újvári Ilona és testvérei törvényesítése Ábrány Imre Beregdarócon kötött utólagos házasságkötése által.
IV. B. 757. 155. 983/1930 Mátészalkai főszolgabírói hivatal megvizsgálása.
IV.B.757. 224. 983/1938 Kósa-féle kislónyai kőszállítás.
IV.B.757. 233. 9832/1938 Vásárosnamény község határozata polgári iskola segélyezése tárgyában.
IV. B. 757. 83. 9833/1921 Hollandiába utazó magyar állampolgárok jelentése.
IV. B. 757. 95. 9833/1923 Hermánszeg község birtokossági szabályrendelete.
IV. B. 757. 95. 9834/1923 Szamossályi és Tatárfalva községek legeltetési szabályrendeletei.
IV. B. 757. 189. 9834/1934 Paszulyka Katalin mátészalkai lakos visszahonosítása.
IV. B. 757. 83. 9838/1921 Középítkezés és velük kapcsolatos szállítások.
IV. B. 757. 116. 9838/1925 Mánd község 60 millió korona vetőmag kölcsöne.
IV. B. 757. 90. 9839/1922 Jegyzői alkalmazottak rendkívüli segélye.
IV. B. 757. 109. 984/1925 Szolomájer Lajos jegyző fegyelmi ügye.
IV. B. 757. 131. 9840/1927 Pátyod község határozata néhai Rhédey István volt jegyzőjük részére sírkő felállítása tárgyában.
IV.B.757. 207. 9840/1936 A nyugdíjas községi alkalmazottak nyugellátásából történt levonások rendezése.
IV. B. 757. 53. 9841/1915 Besorozottakra néve megállapított felosztási kulcs, segédszolgálatra alkalmas gyanánt besorozottak beosztása.
IV. B. 757. 63. 9841/1917 Török katonaszökevénnyel szemben követendő eljárás.
IV. B. 757. 53. 9843/1915 Tüskés drótkészletnek hadicélokra való lefoglalása.
IV. B. 757. 53. 9845/1915 Mulak Anna kémgyanús nős megfigyelése.
IV. B. 757. 95. 9845/1923 A válságban lévő vidéki színészet talpraállítása érdekében a városok közönségéhez intézett leirat.
IV. B. 757. 92. 985/1923 Fehérgyarmat község képviselő-testületének határozata az újonnan szervezett három új református tanítói állás javadalmának megállapítása tárgyában.
IV. B. 757. 109. 985/1925 Népköztársaság idején a törvényhatóságokban bitorolt közigazgatási jellegű szervek működésével felmerült, s azzal kapcsolatos jogviszonyok rendezése.
IV. B. 757. 155. 985/1930 Gebe, Nyírvasvári, Nyírcsászári, Nyírmeggyes és Nyírcsaholy községek képviselő-testüleinek határozatai, melyekben a gebei orvosi kör életbeléptetésének és ezzel a körorvosi állás betöltésének az engedélyezését kérik.
IV.B.757. 207. 9855/1936 Beregsurány község határozata körjegyzői javadalmi legelőjog vásárlása tárgyában.
IV. B. 757. 140. 9856/1928 Appel Dávid kiutasítása.
IV.B.757. 207. 9856/1936 Tarpa község belvízének lecsapolása.
IV. B. 757. 90. 9858/1922 Körrendelet fejletlen korú és alkatú egyéni közt kötött házasságokról.
IV. B. 757. 189. 9858/1934 Szamosbecs község földbirtokrendezése ügyében végzés.
IV. B. 757. 145. 986/1929 Vállaj község 1927. évi gyámpénztári számadása.