Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV. B. 757. 63. 10248/1917 Nagybozinta község 1917. évi költségvetése.
IV. B. 757. 83. 10246/1921 Rögtönítélő bírósági hirdetmény.
IV. B. 757. 63. 10241/1917 Pácafalui vadászterület bérbeadása Jeszenszky Vilmos beadványával.
IV. B. 757. 109. 1024/1925 Vas vármegye törvényhatósági bizottságának átirata gróf Apponyi Albert nemzetgyűlési képviselő és gróf Bethlen István miniszterelnök a Népszövetségnek Genfben tartott ülésén mondott beszédeik alkalmából való üdvözlése tárgyában.
IV. B. 757. 98. 1024/1924 Községi jegyzők végbeosztása Szatmár vármegyében, Weinberger Izsák, Schwartz Májer, Czigler József, Berger Farkas, Nádler Simon, Bleier Salamon, Lőwi Tamás, Katz Salamon, Zicherman Sándor és hozzátartozói fehérgyarmati lakosok letelepedési ügye.
IV. B. 757. 57. 1024/1916 "Az 1860. szeptember 14-én elhunyt néhai egyetemi tanár és orvos Csausz Márton végrendelete ""A Váczi siketnéma intézetben egy egyénre szükséges alapítványi összeget hagyok"" és a pesti vakok intézete számára tett alapítványa."
IV.B.757. 256. 10239/1940 Nyírvasvári község 1939. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 59. 10238/1916 László Imre helyettes aljegyző fizetésének kiutalása.
IV. B. 757. 123. 10237/1926 Biztosító társaságok működésének megbízatása tárgyában.
IV. B. 757. 123. 10236/1926 Bereg megyei Ármentesítő Társulat részére építendő hidak.
IV. B. 757. 83. 10234/1921 Szamosszeg község 1922. évi költségvetése.
IV. B. 757. 131. 10233/1927 Tyukodi határban a Keleticsatornán épített vashíd mentén elhaladó törvényhatósági út szintjének felemelése.
IV. B. 757. 189. 10232/1934 Mozigépészek jogviszonyainak rendezése.
IV.B.757. 256. 10231/1940 Katonák részére tanúsítvány kiadása a zsidótörvénnyel kapcsolatban.
IV. B. 757. 90. 10231/1922 Nagyhodos község képviselő-testületének határozata tagosítás alkalmával temető céljára földterület rendelkezésre bocsotásáról.
IV. B. 757. 59. 10230/1916 Kocsord község 1914. évi számadása.
IV.B.757. 200. 1023/1936 Thuróczy Imre és társai iparosok fellebbezése.
IV.B.757. 191. 1023/1935 Vass András visszahonosítása.
IV. B. 757. 136. 1023/1928 Mezőgazdasági művelésre alkalmas vízálló területek lecsapolása.
IV. B. 757. 127. 1023/1927 Szelényi Andor és társai kölcsei és fülesdi lakosok kérelme vízáradás elleni védekezés iránt.
IV. B. 757. 109. 1023/1925 Gulács és beregdaróci csendőrőrsök feloszlatása.
IV.B.757. 256. 10229/1940 Matolcs község határozata járdaalap javára 1000 pengő megszavazása tárgyában.
IV.B.757. 256. 10228/1940 Matolcs község határozata fáskamrának irodahelyiségül történt átalakításával felmerült költség megszavazása tárgyában.
IV.B.757. 256. 10227/1940 Matolcs község határozata védőnő kérelme tárgyában.
IV.B.757. 256. 10226/1940 Matolcs község határozata gyalogjárda építési szabályrendelet tárgyában.
IV. B. 757. 103. 10221/1924 Olcsva község húsvizsgálati szabályrendelete.
IV. B. 757. 63. 10221/1917 Heves megye átirata Tisza István miniszterelnök és kormányzata iránti bizalom nyilvánítása tárgyában.
IV. B. 757. 131. 10220/1927 Sonkád község 1925. évi számadása.
IV.B.757. 191. 1022/1935 Csordacsics Vilmos visszahonosítása.
IV. B. 757. 136. 1022/1928 Gergelyi község vadászterület bérbeadása.