Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 52. 3845/1915 A gazdasági gépkezelők (gépészek)nek népfelkelői kötelezettség alóli felmentése.
IV.B.757. 253. 4438/1940 A garbolci határban tervezett ún. Lucska-csatorna műszaki felülbírálása.
IV.B.757. 251. 2504/1940 A gacsályi Polgári Lövész Egyesület alapszabályai.
IV. B. 757. 158. 3717/1930 A gacsályi körjegyzőség községeinek 1929. évi közös számadása.
IV.B.757. 193. 3849/1935 A gacsályi körjegyzőség 1934. évi számadása.
IV. B. 757. 173. 3265/1932 A gabonauzsorával kapcsolatos panaszok kivizsgálása.
IV. B. 757. 94. 5747/1923 A gabonatermelés minőségi és mennyiségi fokozása érdekében hirdetett Legszebb Kalász pályázat.
IV. B. 757. 52. 3812/1915 A gabonaneműek országos rekvirálása tárgyában Kis-Küküllő vármegye átirata.
IV. B. 757. 177. 1146/1933 A gabonajegy-rendszer helyett a gazdatársadalom más hathatós segélyéről való gondoskodás.
IV.B.757. 214. 3834/1937 A gabonaforgalmi jegyrendszer, a litsztforgalmi adó váltság és a mezőgazdaságnak az 1933/34. gazdasági évre nyújtandó kedvezményekről szóló rendelet módosítása.
IV.B.757. 222. 204/1938 A fűszerpaprika feldolgozása, minősítése és forgalomba hozatalának szabályozása tárgyában körrendelet.
IV. B. 757. 124. 14763/1926 A fűszer, csemege, cukorka, drogéria, illatszerüzleteknek, valamint a háztartási cikkek és az élővirág árusító boltok december 5-én lévő nyitva tartása tárgyában.
IV. B. 757. 177. 1986/1933 A fülpösi közbirtokosság 1932. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 174. 3910/1932 A fülpösdaróci szervezetlen birtokossága 1931. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 123. 11503/1926 A fülpösdaróci református egyház kérelme karhatalom kirendelése közfuvar tárgyában.
IV. B. 757. 177. 2016/1933 A fülpösdaróci közbirtokosság 1932. évi zárszámadása.
IV.B.757. 219. 11977/1937 A fülesdi közbirtokosság határozatának jóváhagyása.
IV.B.757. 216. 5880/1937 A fülesdi közbirtokosság 1937. évi költségvetése.
IV. B. 757. 174. 3913/1932 A fülesdi közbirtokosság 1931. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 68. 8430/1918 A Friss- és Déligyümölcs-, Konzervárú- és Főzeléknagykereskedők Országos Egyesületének Emlékirata.
IV. B. 757. 170. 796/1932 A francia Riviérán megtartandó nemzetközi felvonuláson a magyar nemzet képviseltetése.
IV.B.757. 194. 6632/1935 A főváros állategészségügyi telepén állati hullákból kitermelt húsliszt értékesítése.
IV. B. 757. 92. 775/1923 A forgalomba hozott tehéntúró minőségének előírt megjelölése.
IV. B. 757. 53. 7523/1915 A főrendiház tagjainak 1899. évi névsora, és azon főrendi családoknak, akiknek tagjai örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal bírnak, s amelyeknél a fiágban bekövetkezett magvaszakadás esetén a m.kir. Belügyminiszternek bejeletendő.
IV. B. 757. 82. 7805/1921 A football sport terén szokásossá vált durvaságok megszüntetése.
IV. B. 757. 124. 13135/1926 A földreform folytán kiosztott földek után a földadónak az új tulajdonosok által fizetése.
IV. B. 757. 82. 7551/1921 A földművelésügyi miniszter felhívása komlótermelés ügyében.
IV. B. 757. 62. 7475/1917 A földmivelésügyi miniszter rendelete a repce, vadrepce, kender, len és napraforgómag közszükségleti célokra való igénybevételéről.
IV.B.757. 215. 4608/1937 A földbirtokrendezés során földhöz és házhelyhez jutottak tartozásainak rendezése.
IV.B.757. 230. 4520/1938 A földbirtokreform eljárás során földhöz és házhelyhez jutottak által a község évi gazdasági albizottságához benyújtott beadványok illetékötelezettsége.Utolsó frissítés: 2020.11.25. szerda, 21:40