Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 93. 1789/1923 Szatmárcseke község képviselő-testületének határozata a hősök emlékének megörökítése tárgyában.
IV. B. 757. 93. 1802/1923 Közigazgatási letartóztatottak és toloncok hatósági lisztellátása.
IV. B. 757. 93. 1868/1923 Szamosangyalos község 1923. évi költségvetése.
IV. B. 757. 93. 1907/1923 Radeczky József királydaróci menekült községi jegyző áthelyezése a vállaji közjegyzőséghez.
IV. B. 757. 93. 1914/1923 Mesterséges ásványvíz forgalomba hozatala.
IV. B. 757. 93. 1915/1923 Gyógyszertári jogosítványok engedélyezésének felemelése.
IV. B. 757. 93. 1916/1923 Gyógyfürdőinkben tartózkodó idegen állampolgárok számának bejelentése.
IV. B. 757. 93. 1919/1923 Földmegváltást és házhely kiosztását körvonalazó vármegyei szabályrendeletek.
IV. B. 757. 93. 1924/1923 Özv. Bónis Gáborné Nagy Margit ruhaszövet, pamut, cipő kedvezménye.
IV. B. 757. 93. 1927/1923 Az 1923. évi március hóra szükséges litsztmennyiségről.
IV. B. 757. 93. 1930/1923 Kimutatás a fehérgyarmati vármegyei közkórházban 1922. évben elhaltakról.
IV. B. 757. 93. 1950/1923 Városi és községi takarékpénztárak ügyvitelének és pénzkezelésének ellenőrzése.
IV. B. 757. 93. 1951/1923 A magyar állam megszállott területéről menekült iparosok és ipari alkalmazottak, a hadifogságból, valamint a hadból visszatért egyének, a hadiözvegyek, továbbá az állásuk, illetve foglalkozásuk elhagyására kényszerült közszolgálati alkalmazottak és más egyének iparűzése tárgyában az ipartörvényben előírt szakképzettség megszerzése és igazolása tekintetében kivételes könnyítések.
IV. B. 757. 93. 1969/1923 Népgondozó kirendeltségek állományába tartozó egyes polgári egyének túlóradíjának engedélyezése.
IV. B. 757. 93. 1970/1923 Gyógyfürdők és nyaralótelepek törzskönyvezése.
IV. B. 757. 93. 1974/1923 Dohánylevelek beváltási árának felemelése.
IV. B. 757. 93. 1980/1923 Haditörténelmi tárgyú füzetek kiadása.
IV. B. 757. 93. 1989/1923 Nagydobos község képviselő-testületének határozata a telefon felállítása tárgyában.
IV. B. 757. 93. 2015/1923 A nyírcsászári görög katolikus iskola segélyezése.
IV. B. 757. 93. 2027/1923 Nagygéci csendőrőrs áthelyezése.
IV. B. 757. 93. 2051/1923 Franciaországgal szemben a magyar hadifoglyok munkabérkövetelése.
IV. B. 757. 93. 2058/1923 Kertésztanulók felfogadása és kiképzése ügyében az ipartestületek beavatkozásától való tartózkodás.
IV. B. 757. 93. 2068/1923 Csegöldi közbirtokosság 1918-1922. évi számadása és költségvetése.
IV. B. 757. 93. 2071/1923 Németországban tartózkodó magyar kommunisták hazautazása.
IV. B. 757. 93. 2073/1923 Komoróczy Timót hodászi lakos kérelme a birtokához vezető mezei közös dűlőút helyreállítása iránt.
IV. B. 757. 93. 2101/1923 Szalkai járás községeinek határozatai.
IV. B. 757. 93. 2132/1923 Fássy Gyula kivándorlása.
IV. B. 757. 93. 2133/1923 Veres József gacsáji lakos visszahonosítás iránti kérvénye.
IV. B. 757. 93. 2149/1923 V. Zelenka Lajos ágostai hitvallású evangélikus egyházak egyházkerületi felügyelővé megválasztása.
IV. B. 757. 93. 2158/1923 Vitézi rend díszelőadása.Utolsó frissítés: 2020.11.27. péntek, 09:10