Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV.B.757. 218. 9601/1937 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja előállítási költsége.
IV.B.757. 218. 9605/1937 Szakál Kálmán nagyecsedi lakos iparügye.
IV.B.757. 207. 9606/1936 Vásárosnamény község határozata a Tisza István utca gyalogjárójának kiépítése tárgyában.
IV. B. 757. 131. 9609/1927 Szudey Géza polgári iskolai tanár kérvénye cserkészeti táborozáson résztvevők részére segély megszavazása tárgyában.
IV. B. 757. 189. 9609/1934 Kelet-Nyírvíz Lecsapoló Társulat közgyűlési és választmányi ülés jegyzőkönyvének megküldése.
IV. B. 757. 127. 961/1927 Klausmájer Frida állampolgársága.
IV. B. 757. 155. 961/1930 Csaholc községben köteles tűzoltóság szervezése Patay Béla fellebbezésével.
IV. B. 757. 123. 9611/1926 Tyukod község egyik utcájának kikövezése.
IV. B. 757. 189. 9611/1934 A zsarolyáni református egyház kölcsönnyújtási ügye.
IV.B.757. 207. 9611/1936 Hete község határozata a tanítói nyugdíjterheknek a református egyháztól való átvállalása tárgyában.
IV.B.757. 233. 9611/1938 Veres Dániel volt beregszászi lakos hagyatéki ügye.
IV. B. 757. 123. 9614/1926 Csengeri levente egyesületnek Csengeri Klein Rezső elleni feljelentése.
IV. B. 757. 189. 9614/1934 Tukacs Lajos törvényesítése Giriti Pál és Tukacs Julianna utólagos házassága által.
IV.B.757. 207. 9615/1936 Bakos Etelka szamoskéri lakos törvényesítése Varga Viktor és Bakos Etelka utólagos házassága által.
IV. B. 757. 90. 9616/1922 Nyírparasznya község úrbéres birtokosság szervezési alapszabályai.
IV. B. 757. 46. 962/1914 Avasfelső faluban óvoda létesítése.
IV. B. 757. 98. 962/1924 Gáspár József és Grósz Jenő sertéskiviteli ügye.
IV. B. 757. 155. 962/1930 Szabó András fülesdi lakos kérelme Oroszországban lévő fia részére útlevél kiadása iránt.
IV. B. 757. 177. 962/1933 Magyar Királyi Belügyminiszter felhívása az összes magánkórház (magángyógyintézetek, szanatóriumok) és rendelőintézetek vezetőihez a szakorvosképzés bekapcsolódásával kapcsolatosban.
IV. B. 757. 83. 9620/1921 Vármegyei altisztek és szolgák illetményrendezése.
IV. B. 757. 123. 9623/1926 Csengerújfalu község határozata.
IV. B. 757. 83. 9624/1921 Külképviseleti hatóságokkal való levelezés.
IV. B. 757. 90. 9625/1922 Szamossályi község képviselő-testületének határozata új tanerő állás szervezése ügyében.
IV. B. 757. 90. 9626/1922 Ura község képviselő-testületének határozata új tanerő állás szervezése ügyében.
IV. B. 757. 90. 9627/1922 Porcsalma község határozata tanítói állás szervezése ügyében.
IV. B. 757. 53. 9628/1915 Kisszokond község 1912. évi számadása.
IV. B. 757. 53. 9629/1915 Laphegy község 1912. évi számadása.
IV. B. 757. 123. 9630/1926 Olcsvaapáti község határozata az ottani református egyház tanügyi segélye tárgyában.
IV. B. 757. 140. 9633/1928 Csengeri jegyzői hivatal megvizsgálása.
IV. B. 757. 53. 9634/1915 Drobnyák Mihály nagyari lakosnak Herskovits Miksa elleni cselédügyi panasza.