Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV. B. 757. 131. 10170/1927 Fehérgyarmat községben a Földműves Országos Szövetség fiókszövetségének alakítása.
IV. B. 757. 116. 10172/1925 Nagyszakácsi községben úgynevezett csoda eset ügyében Somogy megye határozata.
IV. B. 757. 189. 10176/1934 Tisztaberek körjegyzőség 1934. évi költségvetése.
IV. B. 757. 189. 10177/1934 Kishodos község 1934. évi költségvetése.
IV. B. 757. 95. 10178/1923 Dr. Komoróczy Iván alispán fegyelmi ügye.
IV. B. 757. 189. 10178/1934 Nagyhodos község 1934. évi költségvetése.
IV. B. 757. 189. 10179/1934 Sárközi Józsefné tűztávlati építkezése.
IV. B. 757. 51. 1018/1915 Kálmánd község hadikölcsön jegyzése.
IV. B. 757. 78. 1018/1921 Malomipar gyakorlására hatósági engedély kiadása.
IV. B. 757. 163. 1018/1931 Községi vadászterületek bérbeadására vármegyei szabályrendelet alkotása a vadászterület bérlői által a vadállományok gondozása tárgyában.
IV.B.757. 224. 1018/1938 Vármegyei közigazgatási bizottság telepítési albizottságának megalakítása.
IV. B. 757. 116. 10180/1925 Törvényhatósági bizottság 1925. évi szeptember 10-én tartandó rendes közgyűlésére meghívó.
IV. B. 757. 116. 10186/1925 Zajta község 1924. évi számadása.
IV. B. 757. 90. 10187/1922 Jánk község 1922. évi költségvetése és zárszámadása.
IV. B. 757. 116. 10187/1925 Méhtelek község 1924. évi számadása.
IV. B. 757. 116. 10188/1925 Garbolc község 1924. évi számadása.
IV.B.757. 196. 10188/1935 Horváth Róza fehérgyarmati lakos házalási engedély iránti kérelme.
IV. B. 757. 51. 1019/1915 Börvely község hadikölcsön jegyzése.
IV. B. 757. 170. 1019/1932 Kántorjánosi község vadászati haszonbéri szerződések jóváhagyása.
IV.B.757. 249. 1019/1940 Ilk község 1938. évi számadása.
IV. B. 757. 189. 10190/1934 Az ipartestületek és az ipari (kereskedő) társulatok rendőrhatósági ellenőrzése.
IV. B. 757. 141. 10191/1928 Dr. Juhász László győrteleki református lelkész panasza községi képviselői névsorból való kihagyása ellen.
IV. B. 757. 189. 10191/1934 Törvényhatóság területén lévő kórházakban és szanatóriumokban kezelt betegek létszámáról jelentéstétel tárgyában rendelet.
IV. B. 757. 90. 10195/1922 Báró Bercsényi Péter fellebbezése előfogat kirendelése miatt.
IV. B. 757. 46. 102/1914 Apa körjegyzőségbe közgyámi állás szervezése.
IV. B. 757. 176. 102/1933 Az 1930. évi községi zárszámadásokról összefoglaló jelentés.
IV. B. 757. 51. 1020/1915 Kaplony község hadikölcsön jegyzése.
IV. B. 757. 98. 1020/1924 A jánki körorvos lakásügye.
IV. B. 757. 163. 1020/1931 Tyukod zsírospusztai iskolai tanítónő helyi javadalom visszatérítési ügye.
IV. B. 757. 183. 1020/1934 Végh Endre és társai kisszekeresi lakosok kérelme tavaszi vetőmag kiutalása iránt.