Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 95. 7684/1923 Túristvándi község szervezési szabályrendeletének módosítása a telepedési díjak felemelése tárgyában.
IV. B. 757. 95. 7691/1923 Dr. Sáfár Imre nagydobosi körorvos orvosi oklevelének kihirdetése.
IV. B. 757. 95. 7714/1923 Özv. Balogh Istvánné házalási engedélye.
IV. B. 757. 95. 7752/1923 Közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményei, valamint a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjai.
IV. B. 757. 95. 7870/1923 Őri Endre uszkai lakos kérelme állatkereskedésre szóló iparigazolvány kiadása iránt.
IV. B. 757. 95. 7887/1923 Mátészalkai járásból Turricse, Majtis, Penyige, Kömörő, Túristvándi Jánk, Fábiánháza, Tunyog, Nyírcsászári, Szamoskér, Szamosszeg, Nyírvasvári, Nagydobos községek számadásai.
IV. B. 757. 95. 7925/1923 Csengeri járásból Csengerújfalu, Ura, Szamosangyalos, Pátyod, Kishodos, Tisztaberek, Méhtelek, Olcsva, Ópályi, Győrtelek pótköltségvetései.
IV. B. 757. 95. 7940/1923 Kanadába, valamint Dél- és Közép-Amerika államaiba kivándorolni szándékozók útlevélügyeinek mikénti elintézése.
IV. B. 757. 95. 7941/1923 Az italmérési üzletek vasár- és ünnepnapon való nyitvatartásának korlátozása.
IV. B. 757. 95. 8073/1923 Karácsony Vencel kisari gazdasági ismétlő iskola tanítójának felebbezése Kisar község képviselő-testületének díjazásáról hozott határozata ellen.
IV. B. 757. 95. 8109/1923 Mátészalka község képviselő-testületének határozata a Levente Sportegyesület részére terület átengedése tárgyában.
IV. B. 757. 95. 8161/1923 Sarkadi István menekült jegyzőnek a mátészalkai másodjegyzői állásra való helyettesítése.
IV. B. 757. 95. 8229/1923 Csehszlovákiában működő magyar konzulátus által kiadott útlevelek.
IV. B. 757. 95. 8234/1923 Bányai Endre fábiánházi jegyzői írnokká választása.
IV. B. 757. 95. 8235/1923 Az ipari bérviszályok békés elintézés céljából létesítendő egyeztető bizottságok.
IV. B. 757. 95. 8246/1923 A házaló kereskedelem, a faluzó batyusok, bevásárló kofák szabad iparűzésének korlátozása.
IV. B. 757. 95. 8293/1923 Fehérgyarmat község rendészeti szolgálatának ellátása.
IV. B. 757. 95. 8313/1923 Fehérgyarmati járásból Tisztaberek, Nagygéc, Garbolc, Csegöld, Csengersima, Ilk, Nyírparasznya, Kisar, Nagyar, Panyola számadásai és költségvetései.
IV. B. 757. 95. 8526/1923 A mozgófénykép üzemek jótékony célú előadásaiból befolyó jöveelemnek az Országos Stefánia Szövetség javára való átengedése.
IV. B. 757. 95. 8682/1923 A Canadian Pacific Railway Company montreali gőzhajó társaság engedélyezése.
IV. B. 757. 95. 8683/1923 Színigazgatók névjegyzéke.
IV. B. 757. 95. 8751/1923 Nemzeti árujelző használat mellett iparigazolványok mikénti kiadása.
IV. B. 757. 95. 8806/1923 Nyírmeggyes község határozata húsvizsgálati rendelet módosítása ügyében.
IV. B. 757. 95. 8858/1923 Fodor Jenő fehérgyarmati lakos fellebbezése a főszolgabíró határozata ellen az Orsolyák András-telepi engedélyezése miatt.
IV. B. 757. 95. 8867/1923 Orbán Jánosné Korponay Anna Mária nyírvasvári lakos útlevele.
IV. B. 757. 95. 8888/1923 Balatoni fürdők törvényjavaslatának letárgyalása.
IV. B. 757. 95. 8907/1923 Közalkalmazottak házépítése.
IV. B. 757. 95. 9085/1923 Horváth Lajos mátészalkai lakos okleveles gyógyszerész kérvénye Hodászon az első önálló gyógyszertár felállítása iránt.
IV. B. 757. 95. 9086/1923 Babó Tivadar közegészségügyi felügyelővé való megbízatása.
IV. B. 757. 95. 9192/1923 Mátészalka község képviselő-testületének határozata vásárbiztosítás szervezése tárgyában.Utolsó frissítés: 2020.08.10. hétfő, 15:38