Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 46. 136/1914 Nagykároly város képviselő-testületének a városi hatóság kezelése alatt álló pénzkészletek elhelyezésére vonatkozó feltételek megállapítása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezése Meszessy Ferenc nagykárolyi lakosnak.
IV. B. 757. 46. 223/1914 Nagybánya város 150.000 koronás ideiglenes kölcsönügye.
IV. B. 757. 46. 224/1914 Nagybánya város 150.000 koronás folyószámla kölcsönügye.
IV. B. 757. 46. 227/1914 Vetés és Óvári községek határozata az elöljárók körönkívüli fuvar- és napidíj átalánya tárgyában.
IV. B. 757. 46. 238/1914 Bikszád község képviselő-testületének határozata a görög katolikus egyház részére faajándékozása tárgyában.
IV. B. 757. 46. 241/1914 Iriny község 1913. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 246/1914 Sepsi Károly fellebbezése Fázsi Tivadar segélye ügyében.
IV. B. 757. 46. 254/1914 Csengeri nemesi közbirtokosság kérelme 2 kút építéséhez 1000 korona segély adományozása iránt.
IV. B. 757. 46. 259/1914 Tamás János kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 46. 264/1914 Erdődi adóhivatalhoz átutalt vármegyei alapok és állandó illetmények kimutatása.
IV. B. 757. 46. 298/1914 Cselédkönyvek, munkás igazolványokról kimutatások, elszámolások.
IV. B. 757. 46. 324/1914 "Az ""Élet könyvei""…Wlassics Gyulának a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége közgyűlésén, Sopronban 1913. október 5-én elmondott megnyitóbeszéde."
IV. B. 757. 46. 338/1914 Anyakönyvek másodpéldányai.
IV. B. 757. 46. 342/1914 Közsegélyben részesültek havi kimutatása.
IV. B. 757. 46. 346/1914 Gyárak egészségügyi vizsgálatáról felvett jegyzőkönyvek.
IV. B. 757. 46. 348/1914 Egészségügyi negyedéves jelentések.
IV. B. 757. 46. 349/1914 Szappanpataka község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 350/1914 Berkeszpataka község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 351/1914 Magyarberkesz község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 352/1914 Nagyfentős község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 354/1914 Pusztafentős község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 46. 386/1914 Nagybánya város ügyvitelének megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 46. 387/1914 A nagybányai főszolgabírói hivatal megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 46. 388/1914 Közigazgatási tisztviselők és jegyzők felmentése bizonytalan időre.
IV. B. 757. 46. 435/1914 "Gorzó Bertalan vármegyei levéltárnok által a ""Szatmárvármegye nemes családjai"" c. munkával kapcsolatos tájékoztatás."
IV. B. 757. 46. 470/1914 Körrendelet a vármegyében a Szamos folyó jobbpartján és a Tisza folyó balpartján fennálló érdekeltségi védtöltéseken az 1914. évben szükségessé válható árvédelem sikerének biztosítása tárgyában.
IV. B. 757. 46. 482/1914 Gitra György kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 46. 483/1914 Demcsák László kivándorlásának engedélye.
IV. B. 757. 46. 484/1914 Ilucz László kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 46. 496/1914 Dr. Ehrenreich Lipót, Dr. Farkas Jenő és társai kihágási ügye.Utolsó frissítés: 2021.06.16. szerda, 08:35