Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 65. 17531/1917 A Mándy család nemességének igazolása Fehérgyarmat község nemesi iratai között és a nemesi investigatioinak jegyzőkönyve alapján. Eszerint Beney Lászlóné Mándy Mária azon nemes Mándy családból származik, így nemessége igazolva lett.
IV.B.757. 196. 9682/1935 A mároki volt úrbéres birtokosság 1934. évi számadása és 1935. évi költségvetése.
IV.B.757. 225. 1249/1938 A mároki volt úrbéres birtokosság 1936. évi zárszámadása.
IV.B.757. 215. 5255/1937 A mároki volt úrbéres birtokosság 1937. évi költségvetése.
IV. B. 757. 189. 11148/1934 A marosvásárhelyi magyar királyi 9. honvéd huszárezred emlékbizottságának kérése segély iránt.
IV.B.757. 199. 480/1936 A másodfokú ítéletekben a Rbsz. 156.§-ában foglalt rendelkezések ponos betartása.
IV.B.757. 216. 6612/1937 A mátészalkai ágostai helvétevangélikus fiókegyház kérelme adománygyűjtés iránt.
IV. B. 757. 177. 1557/1933 A mátészalkai állami polgári fiúiskola gazdaságigyakorló területének biztosítása.
IV. B. 757. 170. 695/1932 A mátészalkai bordélyház kéjnőinek orvosi vizsgálata.
IV. B. 757. 88. 4589/1922 A mátészalkai csendőrség részére kiutalt hatósági liszt kiosztásánál tapasztalt visszaélések.
IV. B. 757. 148. 3533/1929 A mátészalkai főszolgabírói hivatal vizsgálata.
IV. B. 757. 84. 369/1922 A Mátészalkai Hadiárvák Munkatelepét Létesítő és Fenntartó Egyesület alapszabályai.
IV.B.757. 225. 1434/1938 A mátészalkai hitelszövetkezet statisztikájának beterjesztése.
IV. B. 757. 101. 3794/1924 A mátészalkai járás községeinek költségvetései és számadásai.
IV. B. 757. 92. 1561/1923 A mátészalkai királyi járásbíróság és főszolgabíróság hivatala fölé építendő 2. emelet építési módjáról.
IV. B. 757. 127. 2007/1927 A mátészalkai községi elöljáróság panasza forgalmiadó végrehajtása miatt.
IV. B. 757. 66. 15/1918 A mátészalkai községi jegyző fegyelmi ügyére vonatkozó iratok.
IV.B.757. 248. 605/1940 A mátészalkai laktanya elhelyezése.
IV.B.757. 220. 12537/1937 A mátészalkai nemesi birtokosság 1928-29. évi számadásának megvizsgálása.
IV. B. 757. 189. 9113/1934 A mátészalkai nemesi birtokosság számadása.
IV.B.757. 204. 4762/1936 A mátészalkai nemesi fordulós birtokosság 1935. évi számadása.
IV. B. 757. 180. 5559/1933 A mátészalkai nemesi közbirtokosság kérelme a jármi úton betömött átereszek és hidak visszaállítása iránt.
IV.B.757. 209. 101/1937 A mátészalkai nemibeteggondozó intézet személyi és dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
IV. B. 757. 185. 2703/1934 A mátészalkai pék iparosok panasza a Bóni Gyártelep Rt. nyírbátori cég ellen.
IV.B.757. 251. 2062/1940 A mátészalkai Polgári Lövész Egyesület alapszabályai.
IV. B. 757. 162. 704/1931 A mátészalkai reálgimnázium létesítésének ügye.
IV. B. 757. 153. 16977/1929 A Mátészalkai Református Dalárda alapszabálya.
IV. B. 757. 180. 6154/1933 A mátészalkai református egyház kérelme az Újfalussy-tanyai iskola tanítói nyugdíjjáruléka átvállalása iránt.
IV. B. 757. 92. 769/1923 A mátészalkai református és római katolikus iskola fejlesztése.
IV. B. 757. 179. 3174/1933 A mátészalkai Szatmár utcai birtokosság kérelme 1 darab piros-tarka bikának köztenyésztési célra beszerzése iránt.Utolsó frissítés: 2021.03.01. hétfő, 10:59