Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 98. 966/1924 Mező- és hegyőri szolgálati könyvek kérése.
IV. B. 757. 98. 976/1924 Tarpa község országos vásár iránti kérelme.
IV. B. 757. 98. 978/1924 Köztisztaságról alkotott szabályrendelet.
IV. B. 757. 98. 1016/1924 Szilágyi Sándor, Lengyel Péter és felesége, Szabó Zsigmond, Schwarcz Márton és felesége, Erdélyi György és felesége mátészalkai lakosok fellebbezése a mátészalkai járás főszolgabírája határoza ellen.
IV. B. 757. 98. 1020/1924 A jánki körorvos lakásügye.
IV. B. 757. 98. 1024/1924 Községi jegyzők végbeosztása Szatmár vármegyében, Weinberger Izsák, Schwartz Májer, Czigler József, Berger Farkas, Nádler Simon, Bleier Salamon, Lőwi Tamás, Katz Salamon, Zicherman Sándor és hozzátartozói fehérgyarmati lakosok letelepedési ügye.
IV. B. 757. 98. 1037/1924 A legtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági tagok névjegyzéke.
IV. B. 757. 98. 1044/1924 Krajnik József vitkai lakos honosítása.
IV. B. 757. 98. 1046/1924 Nyírcsaholy községben adóügyi jegyzői állás szervezése.
IV. B. 757. 98. 1058/1924
IV. B. 757. 98. 1059/1923 A választási mozgalmak alatt az ellenzéket ért sérelmek és visszaélés. Jegyzék a képviselőválasztások alkalmával kifizetett összegekről.
IV. B. 757. 98. 1072/1924 Vármegyei költségvetések az 1920-1924. évről.
IV. B. 757. 98. 1156/1924 Haentjens Haan Pálné szül. Vállyi Nóra majtisi lakos honosítása.
IV. B. 757. 98. 1163/1924 Jánk község vásártartási ügye.
IV. B. 757. 98. 1202/1924 Szatmáry Károly tyukodi lakosnak a kommunista idő alatti magatartásáról tények megállapítása.
IV. B. 757. 98. 1207/1924 Egyes internálások és rendőri felügyelet alá helyezések feloldása.
IV. B. 757. 97. 451/1924 Szatmár vármegye árvizsgáló bizottsága jegyzőkönyvei, étlapok, árlapok 1921-1924-ből.
IV. B. 757. 97. 466/1924 Községi szabályrendelet szegényügy rendezésére.
IV. B. 757. 97. 497/1924 Mezőgazdasági munkások toborzása.
IV. B. 757. 97. 501/1924 Jászay Antal főszolgabíró, nyíregyházi kirendeltség vezető fizetéskiutalása.
IV. B. 757. 97. 503/1924 Kállay Ferenc, zajtai lakos panasza.
IV. B. 757. 97. 515/1924 Porcsalma község képviselő-testületének határozata a népiskolai törzskönyvvezető díjának felemelése tárgyában.
IV. B. 757. 97. 568/1924 Tiszakóródi adóügyi jegyzői állás és a zajtai községi írnoki állás betöltése.
IV. B. 757. 97. 611/1924 Csengeri vámőrség panasza lakásügyben.
IV. B. 757. 97. 630/1924 A községi alkalmazottak havi drágasági segélyének felemelése.
IV. B. 757. 97. 677/1924 Fehérgyarmati kórház kertjéből terület átengedése.
IV. B. 757. 97. 684/1924 Szamossályi jegyzőségben adóügyi jegyzői állás szervezése.
IV. B. 757. 97. 701/1924 Berman József valutacsempészése.
IV. B. 757. 97. 718/1924 Vásárosnamény-ilki út kiépítése.
IV. B. 757. 97. 723/1924 Nyíregyházi Erzsébet közkórház kibővítése ügyében határozat.