Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 133. 13558/1927 A közútakon közlekedő géperejű járművek és a közútak kavicsterítékes kőpályáinak ló- vagy gőzhengerrel való lehengerlése.
IV. B. 757. 95. 10909/1923 A közútakról és vámokról szóló törvényjavaslat.
IV.B.757. 222. 497/1938 A közúti forgalomban előállható balesetbiztosítás tárgyában intézkedése.
IV. B. 757. 78. ?/1921 A közúti költségvetés összeállításához szükséges adatok beszerzése.
IV. B. 757. 80. 4013/1921 A Kraszna folyón a tiborszállási híd helyreállítási ügye.
IV.B.757. 192. 3263/1935 A külföldi magyar intézetekről és magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló törvénycikk alapján a Budapesti Közlönyben megjelent ösztöndíjak tárgyában pályázati hirdetmény.
IV. B. 757. 168. 5995/1931 A lakosság kályhaszén szükségletének fedezése.
IV. B. 757. 69. 15224/1918 A lakosság óva intése a katonai őrökkel és járórökkel szemben való ellenszegülésról és a helytelen magatartásról.
IV. B. 757. 55. 21728/1915 A lázári körjegyző drágasági pótléka.
IV. B. 757. 95. 9778/1923 A leánykereskedelem meggátlása és a fajtalan közlemények terjesztésének elnyomása.
IV.B.757. 234. 12056/1938 A Légoltalmi Liga kisari csoportjának megszervezése.
IV.B.757. 234. 12340/1938 A Légoltalmi Liga vállaji csoportjának megalakulása.
IV. B. 757. 98. 1037/1924 A legtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági tagok névjegyzéke.
IV. B. 757. 96. 103/1924 A legtöbb adót fizetők 1924. évi névjegyzéke.
IV. B. 757. 143. 166/1929 A levéltár rendezése és a könyvtár anyagának átdolgozása.
IV. B. 757. 104. 11338/1924 A levéltári másolások és fordítások díjazásának új megállapítása.
IV. B. 757. 114. 6629/1925 A levente egyesület által tett panasz ügyében felvett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 128. 2319/1927 A levente egyesület kérelme egy tenyészbika versenydíj céljából való beszerzésére pénzösszeg kiutalása iránt.
IV.B.757. 190. 652/1935 A leventék valláserkölcsi nevelése.
IV. B. 757. 133. 16597/1927 A limanovai csata emlékének megünneplése.
IV. B. 757. 166. 2831/1931 A m. kir. belügyminiszter körrendelete az ünnepi alkalmakkor kirendelt vármegyei díszhajdúk napidíjáról.
IV. B. 757. 177. 1534/1933 A m. kir. belügyminiszter leirata Berge Károly és Jenő Lajos Bársonyra való névváltoztatása ügyében.
IV. B. 757. 133. 17127/1927 A Magánmérnökök Országos Szövetsége panasza útépítési versenytárgyalások kikötései tárgyában.
IV. B. 757. 141. 12864/1928 A magasabb légkörben való tudományos vizsgálódás céljából felbocsátott műszeres léggömbhöz csatolt műszerek beszolgáltatása.
IV.B.757. 253. 4684/1940 A magosligeti református egyház könyöradomány gyűjtés iránti kérelme.
IV. B. 757. 156. 1582/1930 A Magyar Aeró Szövetség repülősport támogatása ügyében beadott kérelem.
IV. B. 757. 93. 1951/1923 A magyar állam megszállott területéről menekült iparosok és ipari alkalmazottak, a hadifogságból, valamint a hadból visszatért egyének, a hadiözvegyek, továbbá az állásuk, illetve foglalkozásuk elhagyására kényszerült közszolgálati alkalmazottak és más egyének iparűzése tárgyában az ipartörvényben előírt szakképzettség megszerzése és igazolása tekintetében kivételes könnyítések.
IV. B. 757. 177. 1686/1933 A magyar állampolgárok külföldön történt születésére, házasságára és halálozására vonatkozó anyakönyvi kimutatás.
IV.B.757. 201. 2147/1936 A magyar állampolgárok külföldön történt születésére, házasságára és halálozására vonatkozó anyakönyvi kivonatok.
IV. B. 757. 157. 2400/1930 A magyar állampolgárokat érintő, külföldön bekövetkezett változások anyakönyvi kivonatai az 1930. I. negyedévről.Utolsó frissítés: 2021.01.22. péntek, 08:29