Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV.B.757. 221. 78/1938 A közkórház 1937. évi december havi betegforgalmi kimutatása.
IV. B. 757. 170. 774/1932 A közkórházak betegápolási cikkeinek beszerzése tárgyában körrendelet.
IV.B.757. 203. 3730/1936 A közkórházakra vonatkozó adatok gyűjtése.
IV. B. 757. 103. 9560/1924 A közlegelők fenntartására, megjavítására küldött útmutatás.
IV. B. 757. 86. 2118/1922 A közművelődési alap 1921. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 168. 5993/1931 A község közlegelő karbantartása ügyében rendelet.
IV. B. 757. 135. 393/1928 A községek 1927. évi pótadók engedélyezése.
IV. B. 757. 174. 4191/1932 A községek 1933. évi költségvetésének elkészítése és beterjesztése.
IV.B.757. 223. 567/1938 A községek 1937. évi számadásainak beterjesztése.
IV. B. 757. 186. 4021/1934 A községek háztartására vonatkozó statisztikai adatoknak a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal részére való bejelentése.
IV.B.757. 229. 4191/1938 A községek segélyezési alapjának 1937. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 188. 6355/1934 A községek szilvatermésének értékesítése.
IV. B. 757. 168. 6422/1931 A községekben rendszeresített községi elöljárói állások, valamint a községi alkalmazottak és szegődményesek létszámáról és ezek illetményeiről körrendelet.
IV. B. 757. 167. 5376/1931 A községekben rendszeresítve lévő állások számáról és egyéb statisztikai adatokról.
IV.B.757. 217. 8331/1937 A községi (városi) vadászterületek vadászati jogának haszonbérbeadásáról szóló árverési hirdetményeknek a Nimród Vadásztársaság közzététele.
IV. B. 757. 97. 630/1924 A községi alkalmazottak havi drágasági segélyének felemelése.
IV. B. 757. 174. 3665/1932 A községi bíróság hatáskörébe tartozó polgári peres ügyek értékhatárát meg nem haladó ügyekben a kir. járásbíróságok által rendelt végrehajtások foganatosítása.
IV. B. 757. 101. 3290/1924 A községi és körjegyzői hivataloknál rendszeresített állásoknak nyilvántartása.
IV. B. 757. 177. 1440/1933 A Községi és Körjegyzők Országos Központi Egyesületének átirata a jegyzők továbbképzése tárgyában.
IV. B. 757. 174. 4088/1932 A községi jegyzők és anyakönyvvezetők magánmunkálatairól Minta és Példatár.
IV.B.757. 194. 6950/1935 A községi jegyzők és egyéb alkalmazottak hivatalos munkaidejének szabályozása.
IV.B.757. 226. 1555/1938 A községi képviselő-testületek szervezeti refomja: nyers virilizmus helyett a választott virilizmus bevezetése.
IV. B. 757. 172. 2400//1932 A községi pótadó százalékának a haszonbérek csökkenése következtébeni emelése.
IV.B.757. 207. 10740/1936 A községi testnevelési alapok helyzetéről jelentés.
IV. B. 757. 139. 6959/1928 A Községi Testnevelési Bizottsági elnökök nagyobb tevékenységének kifejtése.
IV. B. 757. 170. 640/1932 A községi tisztviselők hátralékos illetményeinek kiszolgáltatása.
IV. B. 757. 189. 8951/1934 A községi tisztviselőknek (nyugdíjasoknak, stb.) az Országos Tisztviselői Betegsegélyezői Alap kötelékébe való felvétele.
IV. B. 757. 175. 5723/1932 A közszállításra vonatkozó versenytárgyalási határozatok pontos betartása.
IV. B. 757. 173. 3562/1932 A közútakat igénybe nem vevő traktorosoknak mentesítése a közmunka kötelezettség alól.
IV. B. 757. 52. 3930/1915 A közutakba torkolló mellékutak feljáróinak kiépítése és jó karban tartásáról szabályrendelet.Utolsó frissítés: 2021.06.16. szerda, 08:35