Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 49. 19199/1914 Ecsediláp Lecsapoló Társulat kérelme Mérk-Nagyecsed-Győrtelek útvonalon iparvasút engedélyezése iránt.
IV. B. 757. 49. 19218/1914 Jávorfalu község 1913. évi számadása.
IV. B. 757. 49. 19219/1914 Szamostölgyes község 1913. évi számadása.
IV. B. 757. 49. 19220/1914 Nagynyires község 1913. évi számadása.
IV. B. 757. 49. 19221/1914 Gyökeres község 1913. évi számadása.
IV. B. 757. 49. 19234/1914 Nagykárolyi Vöröskereszt Egylet fiókjának 1000 korona segély kiutalása iránti kérelme.
IV. B. 757. 49. 19235/1914 Szatmár vármegye törvényhatósági közútjain 1915-1916. évben foganatosítandó építkezések és szállítások tárgyában felvett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 49. 19254/1914 Háború esetére szóló kivételes rendelkezések kihirdetése.
IV. B. 757. 49. 19353/1914 Kapnikbánya község képviselő-testületének határozata fegyveres polgári őrség felállítása tárgyában.
IV. B. 757. 49. 19361/1914 Krassói járásban földmágnesség vizsgálatának abbahagyása.
IV. B. 757. 49. 19391/1914 Dragomér Simon útkaparói állást kér.
IV. B. 757. 49. 19426/1914 Mozgósítás céljaira átvett lovak óra fejében adott utalványok be nem váltása, továbbá a papírpénz elértéktelenedése tárgyában terjesztett hírek valólatlansága tárgyában kelt rendelet.
IV. B. 757. 49. 19444/1914 Empress of Ireland gőzösön szerencsétlenül jártak családtagjai, valamint a megmenekült és kárt szenvedett magyar honosok részéről előterjesztett kártérítési igények bejelentése tárgyában körrendelet.
IV. B. 757. 49. 19470/1914 Alsóhomoród község 1913. évi birtokossági számadása.
IV. B. 757. 49. 19486/1914 Harctérre behívott katonák gyermekei részére napközi gyermekotthonok létesítése.
IV. B. 757. 49. 19512/1914 Hadifoglyok bejelentése a központi tudósító iroda részére.
IV. B. 757. 50. 19534/1914 Mozgósítás következtében felmerülő rendkívüli költségek zavartalan fedezhetésének érdekéből elkerülhető kiadások lehető megkímélése.
IV. B. 757. 50. 19601/1914 Fertőző betegségekről a 6. hadtestparancsnokság értesítése.
IV. B. 757. 50. 19623/1914 Mikola községben tartandó búcsú betiltása.
IV. B. 757. 50. 19637/1914 Bikszádi búcsú beszűntetése.
IV. B. 757. 50. 19655/1914 A erdődi kórház 1914. évi számadása.
IV. B. 757. 50. 19751/1914 Katonai erők biztosítási célokra már nem állanak rendelkezésre.
IV. B. 757. 50. 19794/1914 Francia állampolgárokkal szemben követendő eljárás, angol és montenegrói alattvalókkal szemben követendő elbánás.
IV. B. 757. 50. 19875/1914 Lacfalusi búcsú beszűntetése.
IV. B. 757. 50. 19983/1914 A Statisztikai Hivatal igazgatójának kinevezése.
IV. B. 757. 50. 20012/1914 Holeiter Anna törvényesítése Kaiser Antal és Holeiter Anna utólagos házassága által.
IV. B. 757. 50. 20050/1914 Erdődi szolgabíróság által a csendőrségnek adott szabálytalan felhívás.
IV. B. 757. 50. 20063/1914 Francia, angol és montenegrói alattvalókkal szemben követendő elbánás.
IV. B. 757. 50. 200142/1914 Papos község közbirtokosságának 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 50. 20143/1914 Hodász község közbirtokosságának 1914. évi költségvetése.Utolsó frissítés: 2020.08.10. hétfő, 15:38