Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 54. 13853/1915 "Dr. Kálmán Miklós kérelme ""A világháború gazdasági és politikai következményei"" című tanulmány terjesztésének engedélyezése."
IV. B. 757. 54. 14941/191 "Dr. Kovács Béla által kiadott ""Rekvirálások"" című könyvének ajánlása."
IV. B. 757. 59. 9312/1916 "Dr. Pitroff Pál főreáliskolai tanárnak ""A győri sajtó története 1850-ig"" című művel kapcsolatos értesítése."
IV.B.757. 254. 5410/1940 "Főszolgabíróságok és községi elöljáróságok ellenőrzése
IV. B. 757. 46. 435/1914 "Gorzó Bertalan vármegyei levéltárnok által a ""Szatmárvármegye nemes családjai"" c. munkával kapcsolatos tájékoztatás."
IV. B. 757. 68. 4666/1918 "Gróf Károlyi Lajos panasza a misztbányai ""Kisasszonybánya""-nál alkalmazott munkások orvvadászata ügyében."
IV. B. 757. 60. 26186/1916 "Hadicélokra dolgozó ipari és bánya-, vagy kohóüzemeknél alkalmazott munkások élelmezésére alakult ""munkásügyi élelmezési bizottság""."
IV. B. 757. 45. 5702/1913 "Jegyzőkönyv, felvétetett Nagykárolyban, 1912. évi július hó 5-én az Ecsediláp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó tTrsulat"" közgyűlése alkalmából."
IV. B. 757. 60. 25885/1916 "Károly király ""Népeimhez"" című legfelsőbb kézirata."
IV. B. 757. 53. 6945/1915 "Kolozsvár város átirata ""Pénzintézeti központ"" létesítése iránti kormányjavaslat visszavonása tárgyában."
IV. B. 757. 111. 2442/1925 "Közigazgatási állások ideiglenes betöltése
IV. B. 757. 74. 12747/1919 "Kronovith Jenő nagykárolyi lakos bejelentése Nagykárolyban ""Virradat"" címen hetenként egyszer megjelenő szépirodalmi és társadalmi lap megindítása tárgyában."
IV. B. 757. 60. 26098/1916 "Méhész Jenő tiszacsécsei lakos bejelentése az általa kiadandó ""Méhészeti hetilap"" ügyében."
IV. B. 757. 72. 4273/1919 "Nagygéc községben lévő ""Templom út"" kikövezése."
IV. B. 757. 68. 8567/1918 "Nagykárolyi ""Magyar király"" szállodás Stern Herman elleni bejelentés a szállodai szobák, folyosó stb. tisztátalansága miatt."
IV. B. 757. 49. 18914/1914 "Panyola község ""boroszlói"" birtokosság szervezési szabályrendelete."
IV. B. 757. 74. 12781/1919 "Rédei Károly kérelme ""A mi kis Siónunk"" című lap engedélyezése tárgyában."
IV. B. 757. 76. 10855/1920 "Seini Szinérváralja községben ""Vatra nostra"" című közművelődési egylet alakulása."
IV. B. 757. 55. 23283/1915 "Singer és Walfner cég kérelme a ""Milliók könyve"" című folyóirat házalás útján való terjesztésének engedélyezése iránt."
IV. B. 757. 68. 4545/1918 "Szegedy és Ormay ""hazafias képeket terjesztő vállalat"" kérelme a magyar ipar- és sajtótermékek védelme tárgyában."
IV. B. 757. 55. 24130/1915 "Tátray János: ""A ragadós és fertőző állati betegségek ismertetése"" című könyv ajánlása."
IV. B. 757. 137. 3287/1928 (Kardos) Kiss György örökbefogadása.
IV. B. 757. 80. 5087/1921 100 hold birtokok összeírása.
IV. B. 757. 116. 10256/1925 100 holdnál nagyobb gazdaságok részére az őszi búza, rozs, árpa és takarmány vetőmag kölcsön biztosítása.
IV.B.757. 223. 783/1938 104.081/1937. BM. számú körrendelet az Eternit csöveknek vízvezetési és csatornázási munkálatoknál alkalmazása iránt.
IV. B. 757. 68. 10782/1918 1157/917. M.K. rendelet a gyapjúkészletek és a cserzett gyapjasbőr hulladékok forgalomba hozatalának korlátozása és a legmagasabb ár megállapítása iránt.
IV. B. 757. 157. 2696/1930 12 honvéd gyalogezred nyírbátori zászlóalja céllövészet tartásáról értesítés.
IV. B. 757. 63. 8501/1917 1867-1871 és 1893. évi születésű népfelkelői szolgálatra kötelesek összeírásának elrendelése.
IV. B. 757. 73. 7761/1919 1888-1900. évi állítás kötelesek lajstromai a hadkiegészítő parancsnoksághoz beterjesztve, hadkötelesek összevonása az 1872-1899. évi születésűekről.
IV. B. 757. 45. 274/1913 1912. évi jelentés a községi (közdűlő) kozutak hálózatáról, azok fejlődéséről, állapotáról és kezeléséről.