Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgysorrend változtatás
IV. B. 757. 134. 177/1928
IV. B. 757. 77. 679/1921
IV. B. 757. 77. 757/1921
IV. B. 757. 94. 6705/1923
IV. B. 757. 98. 1058/1924
IV. B. 757. 99. 1299/1924
IV. B. 757. 50. 24006/1914 """Felhívás a szlávokhoz"" című kiáltvány terjesztésének megakadályozása."
IV. B. 757. 54. 13071/1915 """Haditermény-részvénytársaság"" részére vásárló megbízottak igazolása."
IV. B. 757. 53. 7746/1915 """Katonáink a háborúban"" című könyvre előfizetési felhívás."
IV. B. 757. 54. 14563/1915 """Kővárvidék"" c. lapból kivágott közlemény a kolera elleni védőoltás tárgyában rendeletről."
IV. B. 757. 55. 22222/1915 """Külügy-Hadügy"" című lap ajánlása."
IV. B. 757. 54. 15174/1915 """Munkás biztosítási joggyakorlat"" című gyűjtemény megrendelés."
IV. B. 757. 58. 8055/1916 """Nyomorék gyermekek országos otthona"" Egyesület kérelme 200 koronával alapító tagul való belépésre."
IV. B. 757. 53. 4391/1915 """Szatmármegyei est"" című lap biztosítékának kiutalása."
IV. B. 757. 76. 3450/1920 """Tiszai"" parancsnokság a vármegye tisztviselők névjegyzékének megküldését kéri."
IV. B. 757. 52. 4061/1915 """Világháború emlékplakett""-re előfizetési felhívás."
IV. B. 757. 68. 9028/1918 "A ""Dötsch""-féle feketezsír festék kötelező használata."
IV. B. 757. 53. 4528/1915 "A ""Magyarországi Artista Egyesület"" rendes tagjainak névsora."
IV. B. 757. 50. 24737/1914 "A Bariban, Brindisiben és Veneziában állomásozó császári és királyi osztrák-magyar konzulátusokhoz intézett ""Trieszten át a Lloyddal"" jelzéssel ellátott levelek portómentességének elvonása."
IV. B. 757. 72. 3288/1919 "A Közalkalmazottak Károlyi Egyesületének jegyzőkönyvi kivonata a ""Vasárnapi munkaszünet"" tárgyában született határozatról."
IV. B. 757. 62. 5211/1917 "A Szatmár-nagybányai helyiérdekű vasúton fekvő állomásokhoz vezető utakról: Udvari, Batiz, Aranyosmeggyes, Apa, Szinérváralja, Iloba, Nagysikárló és Kissikárló, Busák és Misztótfalu, Nagybánya
IV. B. 757. 66. 69/1918 "A Zita királyné védnöksége alatt álló ""Pro Transylvania"" országos segítő bizottság kérelme vármegyei pótadó kivetése iránt az erdélyi menekültek segélyezésére és az erdélyrészi falvak újjáépítésére."
IV. B. 757. 59. 15279/1916 "Alsófermezelyi ""Phőnix Művek"" katonai vezetőjének feljelentése."
IV. B. 757. 71. 2626/1919 "Ásványolajtermékek legmagasabb árának megállapítása tárgyában kiadott rendeletekhez ""Árpótlék táblázat""."
IV. B. 757. 46. 324/1914 "Az ""Élet könyvei""…Wlassics Gyulának a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége közgyűlésén, Sopronban 1913. október 5-én elmondott megnyitóbeszéde."
IV. B. 757. 57. 1024/1916 "Az 1860. szeptember 14-én elhunyt néhai egyetemi tanár és orvos Csausz Márton végrendelete ""A Váczi siketnéma intézetben egy egyénre szükséges alapítványi összeget hagyok"" és a pesti vakok intézete számára tett alapítványa."
IV. B. 757. 47. 7536/1914 "Az Általános Beszerzési és Szállítási Részvénytársaság kérelme ""A Nap"" és több napi-, illetve hetilapok utcai árusításának engedélyezéséről."
IV. B. 757. 51. 258/1915 "Az Ecsediláp Lecsapoló és Szamosbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat kérelme a ""Váradys-tó"" , ""Mályvás Goroncz-ököritó"" -""Ököritó-Porcsalma"" és pusztateleki csatornák engedélyezése iránt."
IV. B. 757. 55. 21765/1915 "Dr. Gáspár Arthúr miniszteri osztálytanácsos ""Dinasztiánk a haza védelmében"" c. könyve."
IV. B. 757. 55. 22471/1915 "Dr. Jezseovics János és Dr. Ferenczi Imre könyve: ""Gondoskodás a háború rokkantjairól Ausztriában és Németországban""."Utolsó frissítés: 2021.06.22. kedd, 14:07