Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószámsorrend változtatás Tárgy
IV. B. 757. 140. 9887/1928 Nyírcsaholyi önkéntes tűzoltói egyesület alapszabálya.
IV. B. 757. 123. 9887/1926 Fehérgyarmat község piros-tarka fajta tenyészbika tartása.
IV. B. 757. 91 9887/1923 Főispáni kinevezés alá kerülő anyakönyvi helyettesek tiszteletdíja.
IV.B.757. 207. 9886/1936 Csaroda község 1937. évi költségvetése.
IV. B. 757. 189. 9883/1934 Nyírvasvári község határozata az iskolai alap vagyon megszervezése tárgyában.
IV. B. 757. 151. 9883/1929 Bélyegjegyek felülbélyegzésére fekete zsírfestékek szállítása.
IV.B.757. 191. 988/1935 Teitelbaun Náthán kitoloncolása.
IV. B. 757. 155. 988/1930 A vitkai Halvány terület tulajdonjogának rendezése.
IV. B. 757. 92. 988/1923 Fehérgyarmat határozata faiskola létesítése alóli felmentés tárgyában.
IV.B.757. 196. 9873/1935 Mátészalkai gyógyszerészek kérelme a kórház részére szállított gyógyszerekből engedélyezett %-nak megváltoztatása tárgyában.
IV.B.757. 233. 9870/1938 Faith Fülöp szamosújlaki lakosnak a község kötelékébe való felvétele.
IV. B. 757. 103. 9868/1924 Elengedett B-listájú tisztviselőknek a zugárusítástól való eltiltása.
IV.B.757. 256. 9865/1940 Földtani felvételeket végző geológusok támogatása.
IV.B.757. 207. 9862/1936 Beregsurány község határozata mélyfúrású kút létesítése tárgyában.
IV.B.757. 207. 9861/1936 Beregdarócon mélyfúrású kút létesítése.
IV.B.757. 196. 9860/1935 Közös szérűk létesítéséhez szükséges kisajátítási jog biztosítása.
IV. B. 757. 189. 9860/1934 Büntető bírósági eljárásban leróvandó törvénykezési illetékek tárgyában rendelet.
IV. B. 757. 90. 9860/1922 Határhidak összeírása.
IV.B.757. 224. 986/1938 Túristvándi község vadászterület bérbeadása.
IV. B. 757. 155. 986/1930 Fehérgyarmat község határozata a református iskola építési segélye tárgyában.
IV. B. 757. 145. 986/1929 Vállaj község 1927. évi gyámpénztári számadása.
IV. B. 757. 189. 9858/1934 Szamosbecs község földbirtokrendezése ügyében végzés.
IV. B. 757. 90. 9858/1922 Körrendelet fejletlen korú és alkatú egyéni közt kötött házasságokról.
IV.B.757. 207. 9856/1936 Tarpa község belvízének lecsapolása.
IV. B. 757. 140. 9856/1928 Appel Dávid kiutasítása.
IV.B.757. 207. 9855/1936 Beregsurány község határozata körjegyzői javadalmi legelőjog vásárlása tárgyában.
IV. B. 757. 155. 985/1930 Gebe, Nyírvasvári, Nyírcsászári, Nyírmeggyes és Nyírcsaholy községek képviselő-testüleinek határozatai, melyekben a gebei orvosi kör életbeléptetésének és ezzel a körorvosi állás betöltésének az engedélyezését kérik.
IV. B. 757. 109. 985/1925 Népköztársaság idején a törvényhatóságokban bitorolt közigazgatási jellegű szervek működésével felmerült, s azzal kapcsolatos jogviszonyok rendezése.
IV. B. 757. 92. 985/1923 Fehérgyarmat község képviselő-testületének határozata az újonnan szervezett három új református tanítói állás javadalmának megállapítása tárgyában.
IV. B. 757. 95. 9845/1923 A válságban lévő vidéki színészet talpraállítása érdekében a városok közönségéhez intézett leirat.