Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 94. 5556/1923 Zsarolyán-tiszabecsi útvonal kiépítése, fehérgyarmati birtokosság határozata.
IV. B. 757. 94. 5586/1923 Cselenyák Gábor gebei lakos kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 94. 5588/1923 Csendőrségi karhatalom igénybevétele a lakáshivatalok által.
IV. B. 757. 94. 5601/1923 Fehérgyarmati járásból Csaholc, Turricse, Vámosoroszi, Kisnamény, Garbolc községi számadások és költségvetések.
IV. B. 757. 94. 5637/1923 Bartha /Viru Irén útlevélügye.
IV. B. 757. 94. 5680/1923 A Budapesti Színészek Szövetségének kérelme tagjaik vidéki vendégszereplése tárgyában.
IV. B. 757. 94. 5720/1923 Dr. Daruvári Daruváry Géza belső titkos tanácsos felmentése és dr. Nagy Emil udvari tanácsos igazságügyi miniszterré való kinevezése.
IV. B. 757. 94. 5721/1923 Gazdasági munkásházak építésének állami támogatása.
IV. B. 757. 94. 5737/1923 Szatmárcsekei Egyház Magtár Egyesület működése.
IV. B. 757. 94. 5747/1923 A gabonatermelés minőségi és mennyiségi fokozása érdekében hirdetett Legszebb Kalász pályázat.
IV. B. 757. 94. 5778/1923 Komárom vármegye törvényhatósági bizottságának átirata a cseh-szlovák kormány által a határincidensek alkalmával elkövetett erőszakosságok tárgyában.
IV. B. 757. 94. 5804/1923 Csegöld község 1922. évi számadása.
IV. B. 757. 94. 5864/1923 A román királyi követség külügyminisztériumhoz intézett jegyzékében az elszakított területek műszaki adminisztrációjára vonatkozó iratok, tervek és okmányok kiszolgáltatását kérte.
IV. B. 757. 94. 5868/1923 Vármegyei másodfőjegyzői állás aljegyzői állássá tett átszervezése, Dull László menekült, mátészalkai lakos, vármegyei aljegyző jelölése.
IV. B. 757. 94. 5882/1923 Vármegyei árvaszéknél Alberger Bertalan elhalálozásával megüresedett díjnoki állás betöltése, Opreán Györgyné Ljubinkovits Márta pátyodi lakos kinevezése.
IV. B. 757. 94. 5932/1923 A Népszava időszaki sajtótermék utcai terjesztésének eltiltása.
IV. B. 757. 94. 5940/1923 Építőmesterség gyakorlásához szükséges képesítési igazolványok kiadása.
IV. B. 757. 94. 5943/1923 Békés vármegye törvényhatóságának átirata az állampénztárban letétként őrzött és az oláhok által elhurcolt közigazgatási és árvaügyi értékek sürgős megsemmisítése tárgyában.
IV. B. 757. 94. 6029/1923 Papp Gergely és társai nyírderzsi aratómunkások panasza Fisch Sándor nyírderzsi birtokos ellen.
IV. B. 757. 94. 6034/1923 Csengersima község 1922. évi számadása.
IV. B. 757. 94. 6036/1923 Fehérgyarmati járásból Nábrád, Kérsemjén, Jánk, Gyügye, Szamosújlak, Cégénydányád, Majtis község számadásai.
IV. B. 757. 94. 6076/1923 Közalkalmazottak Önsegélyező Rt. alakulása.
IV. B. 757. 94. 6079/1923 Fehérgyarmat 1922. évi közbirtokossági költségvetése.
IV. B. 757. 94. 6121/1923 Készpénz váltságigény jogosultak statisztikai kimutatásának bejelentése.
IV. B. 757. 94. 6187/1923 Erdei kihágások késedelmes letárgyalás ügyében rendelet.
IV. B. 757. 94. 6189/1923 Postás Sport Egyesületek sporttelepén létesítendő otthon javára gyűjtés.
IV. B. 757. 94. 6193/1923 Útlevél kiállítási díjak megállapítása.
IV. B. 757. 94. 6196/1923 Földtani Intézet tisztviselőinek támogatása.
IV. B. 757. 94. 6293/1923 Belitska Sándor honvédelmi miniszter felmentése, gróf Csáky Károly tábornok honvédelmi miniszterré történő kinevezése.
IV. B. 757. 94. 6316/1923 A Magyar Statisztikai Társaság átirata, alapító, vagy pártoló tagságba való belépéssel járó segély iránt.