Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 102. 5417/1924 Özv. Mangu Józsefné Hára Klára nagykárolyi lakos tartózkodási engedélyének meghosszabbítása.
IV. B. 757. 102. 5421/1924 Kispalád község 1923. évi pótköltségvetése.
IV. B. 757. 102. 5423/1924 Weisz Ernő csaholci lakos fegyvervásárlási engedélyügye.
IV. B. 757. 102. 5437/1924 Tiszaszalkai körjegyzőség községei határozata bor- és húsfogyasztási adó tárgyában.
IV. B. 757. 102. 5464/1924 Tyukod község vadászterületének bérbe adása.
IV. B. 757. 102. 5486/1924 Horty-akcióból fennmaradt összegnek útépítés céljaira való fordítása.
IV. B. 757. 102. 5510/1924 Dr. Magyarádi Boros Lajos fehérgyarmati lakos a mándi vadászterület bérbeadása ügyében tett jelentése.
IV. B. 757. 102. 5531/1924 Mátészalkai elöljáróság elleni panasz.
IV. B. 757. 102. 5578/1924 Nagydobosi jegyzői hivatal vizsgálatáról felvett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 102. 5589/1924 Bud János közélelmezési miniszter közélelmezés irányítása alóli felmentése és újabb ügykörrel való megbízása.
IV. B. 757. 102. 5609/1924 Útlevelek kiállításának rendőrhatóságok körébe leendő utalása.
IV. B. 757. 102. 5624/1924 Cserepatakon építendő hídügye.
IV. B. 757. 102. 5631/1924 Halász János vm. Ideiglenes díjnok kérelme kinevezés iránt.
IV. B. 757. 102. 5677/1924 Tunyog és Győrtelek községek határozata jegyzői lakás és iroda építése tárgyában.
IV. B. 757. 102. 5718/1924 Klein Ferenc állampolgársága illetve elbocsátása.
IV. B. 757. 102. 5719/1924 Opreán Györgyné sz. Ljubiszkoviá Mártha állampolgársága.
IV. B. 757. 102. 5749/1924 Szatmár vármegyei Gazdasági Bank Rt. részvényjegyzése.
IV. B. 757. 102. 5759/1924 Fehérgyarmati csendőrlaktanya építésének megtagadása.
IV. B. 757. 102. 5773/1924 Csengeri berekaljai közbirtokosság 1923. évi háztartási zárszámadása.
IV. B. 757. 102. 5781/1924 Lakatos Antal törvényesítése.
IV. B. 757. 102. 5782/1924 Anyakönyvvezető helyettesek kinevezésének visszavonása.
IV. B. 757. 102. 5798/1924 Létszámapasztási állományba helyezett vármegyei alkalmazottak végkielégítése (Budaházy Sándor aljegyző és Oláh Guszvá hivatalszolga).
IV. B. 757. 102. 5800/1924 Gyulay István disógyőri vasgyári tisztviselő kérelme a Gyulay család leszármazásának megküldése ügyében .
IV. B. 757. 102. 5839/1924 Bihar megye új járási beosztása.
IV. B. 757. 102. 5841/1924 Komoróczy Timór panasza Szabó István szolgabíró és Müller János jegyző ellen.
IV. B. 757. 102. 5851/1924 Esztergom megye átirata Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének többlettermelési javaslata.
IV. B. 757. 102. 5875/1924 Mátészalkai házhelyek és földek igénylése és értékének megállapítása ügyében megbízottak kiküldése tárgyában több érdekelt fél kérelme.
IV. B. 757. 102. 5910/1924 Jegyzőkönyv a Tisza-Szamos-közi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat magyarországi érdekeltsége véleményező bizottságának üléséről.
IV. B. 757. 102. 5936/1924 Kölcse községben gyalogjárda építése.
IV. B. 757. 102. 5972/1924 Kispaládi és zajtai csendőrőrsök elhelyezése.