Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszámsorrend változtatás Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 93. 4588/1923 Közalkalmazottak föld- és házigénylése.
IV. B. 757. 93. 4599/1923 Kocsordi jegyzői lakás építése.
IV. B. 757. 93. 5401/1923 Kisgergei és liptógergei római katolikus egyházközség templomépítési költségvetése, adománygyűjtési engedélye.
IV. B. 757. 93. 5402/1923 Nagyatádi Orsolya szűzek polgári leányiskola közadomány gyűjtési engedélye.
IV. B. 757. 93. 5409/1923 Aratómunkások vasúti menetdíj kedvezménye.
IV. B. 757. 93. 5415/1923 Rosenzweig Herman kassai lakos, nyírmeggyesi hivatalnok útlevél ügye.
IV. B. 757. 93. 5417/1923 Tisztviselői gyógyfürdő kedvezmények.
IV. B. 757. 93. 5441/1923 Szamosangyalosi legelőbirtokosság bika beszerzése.
IV. B. 757. 93. 5445/1923 Aratási szerződések megkötése és érvényesítése.
IV. B. 757. 93. 5446/1923 Fa- és faszénkészletek bejelentése.
IV. B. 757. 93. 5454/1923 Az állami és vármegyei alkalmazottak illetményeinek rendezése.
IV. B. 757. 94. 5464/1923 A millenneum alkalmából Bánhidán létesített Turul emlékmű helyreállítása.
IV. B. 757. 94. 5528/1923 Hadiárvák munkatelepének részére igényelt ingatlan biztosítása.
IV. B. 757. 94. 5534/1923 Fejős Pál filmfelvétel iránti kérelme az Egri Csillagok című hazafias célt szolgáló filmjéhez.
IV. B. 757. 94. 5543/1923 A fehérgyarmati kórház 1923. évi költségvetése.
IV. B. 757. 94. 5556/1923 Zsarolyán-tiszabecsi útvonal kiépítése, fehérgyarmati birtokosság határozata.
IV. B. 757. 94. 5586/1923 Cselenyák Gábor gebei lakos kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 94. 5588/1923 Csendőrségi karhatalom igénybevétele a lakáshivatalok által.
IV. B. 757. 94. 5601/1923 Fehérgyarmati járásból Csaholc, Turricse, Vámosoroszi, Kisnamény, Garbolc községi számadások és költségvetések.
IV. B. 757. 94. 5637/1923 Bartha /Viru Irén útlevélügye.
IV. B. 757. 94. 5680/1923 A Budapesti Színészek Szövetségének kérelme tagjaik vidéki vendégszereplése tárgyában.
IV. B. 757. 94. 5720/1923 Dr. Daruvári Daruváry Géza belső titkos tanácsos felmentése és dr. Nagy Emil udvari tanácsos igazságügyi miniszterré való kinevezése.
IV. B. 757. 94. 5721/1923 Gazdasági munkásházak építésének állami támogatása.
IV. B. 757. 94. 5737/1923 Szatmárcsekei Egyház Magtár Egyesület működése.
IV. B. 757. 94. 5747/1923 A gabonatermelés minőségi és mennyiségi fokozása érdekében hirdetett Legszebb Kalász pályázat.
IV. B. 757. 94. 5778/1923 Komárom vármegye törvényhatósági bizottságának átirata a cseh-szlovák kormány által a határincidensek alkalmával elkövetett erőszakosságok tárgyában.
IV. B. 757. 94. 5804/1923 Csegöld község 1922. évi számadása.
IV. B. 757. 94. 5864/1923 A román királyi követség külügyminisztériumhoz intézett jegyzékében az elszakított területek műszaki adminisztrációjára vonatkozó iratok, tervek és okmányok kiszolgáltatását kérte.
IV. B. 757. 94. 5868/1923 Vármegyei másodfőjegyzői állás aljegyzői állássá tett átszervezése, Dull László menekült, mátészalkai lakos, vármegyei aljegyző jelölése.
IV. B. 757. 94. 5882/1923 Vármegyei árvaszéknél Alberger Bertalan elhalálozásával megüresedett díjnoki állás betöltése, Opreán Györgyné Ljubinkovits Márta pátyodi lakos kinevezése.