Tisztelt Ügyfelünk! A hadigondozással kapcsolatos kérelméhez szükséges adatlap a linkre kattintva tölthető le, vagy a jobb oldali menüben a 'Kutató- és ügyfélszolgálat / Ügyfélszolgálat' linkje alatt az oldal alján is megtalálható.
Hadigondozási jegyzőkönyv
Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 45. 121/1912 Panaszügyek.
IV. B. 757. 45. 171/1912 Útbiztosok és útkaparók szolgálati viszonya.
IV. B. 757. 45. 184/1912 Árvédelem esetén igénybe vehető közmunkaerő kimutatása és beosztása 1913. évre.
IV. B. 757. 45. 239/1912 Árvíz elleni védekezés.
IV. B. 757. 45. 293/1912 Gyűjtőívek az ávízkárosultak javára.
IV. B. 757. 45. 348/1912 Szatmárököritói kör beosztása.
IV. B. 757. 45. 533/1912 Iparhatósági megbízottak 1912. év I. negyedévi gyűlési jegyzőkönyveinek beterjesztése.
IV. B. 757. 45. 790/1912 A vármegyei múzeum és könyvtáralap 1911. évi zárszámadása.
IV. B. 757. 45. 844/1912 Kimutatások a Szatmár megye területén lévő gépjárművekről.
IV. B. 757. 45. 873/1912 A Nagykolcs községben 1912. január hó 30-án megtartott megyebizottsági tagválasztás.
IV. B. 757. 45. 875/1912 A megyebizottsági tagok névjegyzéke.
IV. B. 757. 45. 15629/1912 Gyűjtőív Szatmár vármegye Fehérgyarmati járása árvízkárosult lakosságának segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 1630/1912 Szatmár vármegye törvényhatóság területén az 1910. évben engedélyezett, és meghosszabbított vámok.
IV. B. 757. 45. 3219/1912 Szatmár vármegye területén rendszeresített állami anyakönyvi kerületekről kimutatás.
IV. B. 757. 45. 4293/1912 Zólyom vármegye alispánjának folyó évi 3110. sz. felhívása, Szatmár vármegye árvízkárosultak részére adománygyűjtés elrendelése tárgyában. Gyűjtőívek az árvízkárorsultak segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 9722/1912 Az automibolil bérkocsi-járatokról az ipartörvény kapcsán.
IV. B. 757. 45. 9790/1912 Gyűjtőív a Heves vármegye Gyöngyöstarjáni község lakosainak árvízkárosultak javára való adományozásáról.
IV. B. 757. 45. 11236/1912 Tenkei járás, Bihar vármegye. Tenke község elöljárósága gyűjtőíve a Szatmár vámregyei árvízkárosultak részére begyűlt adományról.
IV. B. 757. 45. 11361/1912 Hajdú vármegye, Egyek község gyűjtőíve Panyola, Szatmár vármegye árvízkárosultjai részére.
IV. B. 757. 45. 13229/1912 Az 1912. évi február hó 12-én, s a rákövetkező napokon súlyos elemi csapás érte szatmár vármegye fehérgyarmati járását - felhívás és gyűjtőívek
IV. B. 757. 45. 15629/1912 Gyűjtőív Szatmár vármegye fehérgyarmati járás árvízkárosult lakosságának segélyezésére.
IV. B. 757. 45. 16559/1912 Panyola község árvízkárosultjai javára begyűlt könyöradományokról gyűjtőív.
IV. B. 757. 45. 22089/1912 Nagykároly-Nagysomkúti Helyiérdekű Vasút Építési Vállalata iratai, Erdőszáda állomásán felvétetett jegyzőkönyv.
IV. B. 757. 45. 211/1913 Árvíz elleni védekezés. A Tisza, Szamos, Kraszna és a többi folyók mentén fekvő őrsöket a budapesti és az ország más részén előforduló zavargások, határszéli megerősítések.
IV. B. 757. 45. 274/1913 1912. évi jelentés a községi (közdűlő) kozutak hálózatáról, azok fejlődéséről, állapotáról és kezeléséről.
IV. B. 757. 45. 1268/1913 Jegyzőkönyv az iparhatósági megbízottak első évnegyedi gyűléséről.
IV. B. 757. 45. 2116/1913 Szabályrendelet-tervezet a vármegyei alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról.
IV. B. 757. 45. 4077/1913 Körrendelet a gépjárművezetőket előkészítő tanfolyam meghirdetéséről.
IV. B. 757. 45. 5523/1913 Berence község víziműveinek engedélyezése.
IV. B. 757. 45. 5702/1913 "Jegyzőkönyv, felvétetett Nagykárolyban, 1912. évi július hó 5-én az Ecsediláp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó tTrsulat"" közgyűlése alkalmából."Utolsó frissítés: 2018.06.21. csütörtök, 18:42